Rook zonder vuur: de e-sigaret

Woensdag 09 Januari 2008 in categorie Lijf en ledematen

De afgelopen week vroeg ik mij af of minister Ab Klink van Volksgezondheid wel de juiste man op de juiste plaats is. Eind vorig jaar meldde hij namelijk dat hij overwoog de elektronische sigaret vooralsnog te gaan verbieden. Zijn argument daarvoor was dat het hier waarschijnlijk een medicijn betrof. En een medicijn moet eerst door de molen van de wettelijke goedkeuring.

Vandaag kunnen we in diverse media het bericht lezen dat het dreigend verbod een ware run op die elektronische sigaret heeft veroorzaakt. Eén van de fabrikanten verwacht dat er voor het eind van deze maand zo'n 200.000 zullen zijn verkocht. En dat voor een bedrag van tegen de honderd euro per stuk. Opgeteld bij de verkopen van vorig jaar zijn dat al 320.000 mensen in Nederland die kennelijk op z'n minst willen minderen met de gewone sigaret.
Daar zou een minister van Volksgezondheid toch een gat van in de lucht moeten springen. Maar waarom doet hij dat dan niet? Waar de anti-rooklobby en de overheidsspotjes falen, lijkt de elektronische sigaret dus min of meer te slagen. Het apparaatje bevat een batterij, een verdamper en een capsule met nicotine. Wanneer je inhaleert komt er waterdamp vermengd met nicotine uit het ding. Dit geeft een aardige imitatie van de gewone sigaret, echter zonder dat je de schadelijke stoffen binnenkrijgt die verbrande tabak oplevert. Zoals teer en koolmonoxyde.
De minister redeneert dat de capsules met nicotine in de e-sigaret hetzelfde doen als nicotinepleisters en -kauwgom. En dat zijn medicijnen voor gebruik bij het stoppen met roken. Die moeten eerst goedgekeurd worden.

De fabrikanten van de elektronische sigaretten werpen tegen dat het apparaatje helemaal geen medicijn is. Het wordt daarom uitdrukkelijk niet als zodanig geadverteerd. Bovendien werkt de e-sigaret ook met capsules die géén nicotine bevatten. Dan inhaleer je alleen waterdamp. Een e-sigaret kan met of zonder nicotine worden gebruikt op plaatsen waar een rookverbod geldt. Er wordt namelijk niets verbrand.

Minister Klink laadt met het voorgenomen verbod de verdenking op zich dat hij meer het belang van de staatskas voor ogen heeft dan het belang van de volksgezondheid. Immers, wanneer het product werkelijk de hele rokersmarkt verovert, gaat de staat een belangrijk deel van haar twee miljard accijnsinkomsten mislopen.

Los daarvan ontstaat er een bijzonder eigenaardige situatie waaraan een volslagen krankzinnige redenering ten grondslag ligt.
Ga maar na: we hebben twee witte staafjes voor ons liggen. Het ene staafje bevat nicotine. Het andere staafje bevat nicotine plus kankerverwekkende stoffen en in de rook zitten ook nog eens benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide.
Het eerste staafje is niet slecht voor de gezondheid en de omgeving. Het mag straks misschien niet meer worden verkocht.
Het tweede staafje is wel slecht voor de gezondheid en de omgeving. Het blijft gewoon in de vrije verkoop.

Misschien moet er eens een parlementaire enquête komen naar de ware motieven van de overheid op het gebied van alcohol, drugs- en tabaksbeleid. Dan komen we er waarschijnlijk achter dat het in feite allemaal om de centjes draait en minder om de volksgezondheid.

Tags: