Reddeloos verloren

Vrijdag 11 Januari 2008 in categorie Media

In een krantenbericht las ik vanmorgen een opmerkelijke zin: 'Het kabinet wil dat in 2020 de helft van de beroepsbevolking hoog is opgeleid.'
Nou, nou, dat is nogal wat! Dat lijkt me toch een beetje hoog gegrepen! Op dit moment is nog maar 28% van de bevolking hoog opgeleid en eerlijk gezegd lijkt me dat ook wel het maximaal haalbare.

Laten we voor het gemak aannemen dat een beter opleidingsniveau gepaard gaat met een meer verheven culturele en wetenschappelijke belangstelling. Dan valt toch moeilijk te verklaren waarom Jan Smit, Gerard Joling, Paul de Leeuw, Geert Wilders, Ali B. en vrouwen zoekende boeren zo mateloos populair zijn in dit land. Nee, het kabinet doet er beter aan gewoon te erkennen dat driekwart van de Nederlandse bevolking in intellectueel opzicht reddeloos verloren is.
Dat klinkt misschien wat arrogant, maar tegenwoordig schijn je dat soort problemen gewoon te moeten durven benoemen. Dat doen we immers ook als het over allochtonen gaat, dus waarom niet bij de bevolking als geheel? Het was de Onderwijsraad opgevallen dat 25 tot 30 procent van de studenten in het eerste studiejaar al afhaakte. Dat vindt de Raad te hoog. Daarom pleit dit adviesorgaan ervoor om de afstand tussen studentenhuisvesting en studie te verkleinen. Met andere woorden: zet studenten in een internaat of op een campus. Het idee daarachter is waarschijnlijk dat de jongens en meisjes dan minder snel zijn afgeleid door de verlokkingen van de bruisende grote stad.
De Onderwijsraad opperde ook nog om het studentenvolkje een premie te geven voor een succesvol afgerond eerste studiejaar. Gelukkig vindt minister Plasterk dat een even slecht idee als ieder ander weldenkend mens.

Volgens voorzitter Van Wieringen is de hoge uitval deels te wijten aan het lage niveau van de opleiding, de grootschaligheid en het soms magere onderwijsprogramma. De student voelt zich daardoor 'onvoldoende uitgedaagd', staat er in de krant.

Ik heb ook wel eens na één jaar een studie voor gezien gehouden. Een internaat of een premie zou mij daarbij niet hebben kunnen redden. Inspiratieloos dreunden de docenten hun colleges op van verkreukelde papiertjes met tien jaar koffievlekken. Daarbij verwachtten ze ook nog dat ik thuis al die onzin uit m'n hoofd ging leren. Vanwege chronische luiheid in die periode ging mij dat niet best af.
Maar ik begrijp nu van de Onderwijsraad dat dit helemaal niet aan mij lag, nee, ik voelde mij gewoon door deze studie 'onvoldoende uitgedaagd'. Het enige dat ik destijds aan die studie heb overgehouden was een mooie meid. Zoals u begrijpt ging daar een véél grotere uitdaging van uit.

Minister Plasterk omschrijft het huisvestingsidee van de Onderwijsraad als 'een interessante gedachte'. Je hoeft niet al te hoog opgeleid te zijn om te weten dat dit politiek jargon is voor: hier doen we dus niets meer mee.

Tags: