Archief: artikelen van

| Home |

 

Manipuleren met lijken

Dinsdag 01 Augustus 2006 in categorie Opinie, Israël en het Midden-Oosten

Er zal wat afgevloekt zijn op het Israëlische Government Press Office na het fatale bombardement in Qana.
"Hoe praten we dát nou weer recht?"
Want in een oorlog gaat het niet zozeer om het aantal burgerslachtoffers dat valt, maar hoe zoiets óverkomt in de media, of je de publieke opinie tegen je krijgt. En wat die publieke sympathie betreft is Israël druk bezig tegelijk met Libanese infrastructuur ook z'n eigen glazen in te gooien.

Manipuleren met lijken Lees verder...

komkommers tegen tomaten

Maandag 24 Juli 2006 in categorie Opinie

In een interview met het blad Penthouse vindt SP-leider Jan Marijnissen met zoveel woorden dat het terrorisme in het Midden-Oosten vergelijkbaar is met dat van het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Dagblad de Telegraaf schijnt zich hier vreselijk over op te winden. Ik heb de Telegraaf zelf niet kunnen lezen. Maar de krant is in dit soort dingen altijd dermate voorspelbaar, dat ik veilig kan gokken op de strekking van hun verontwaardiging: hoe dúrft Jan Marijnissen onze dappere verzetsmensen op één lijn te stellen met terroristen!

"Moeten zij nodig wat van zeggen, die moffenkrant!" zou mijn rode grootvader zaliger schuimbekkend hebben uitgeroepen. En gelijk heeft hij. De Telegraaf was in de oorlog een heel fout blaadje. Nu nog trouwens, maar dan fout in vredestijd, zeg maar. Dit terzijde. Als ze het destijds niet voor de verzetsmensen opnamen, kunnen ze dat beter ook nú niet doen. Met een collaborateursverleden is het raadzamer om je in dit soort zaken een beetje gedeisd houden. komkommers tegen tomaten Lees verder...

Hezbollah: masker van Syrië en Iran

Vrijdag 14 Juli 2006 in categorie Opinie

Libanon is toch maar gezegend met een terreurbeweging als de Hezbollah. Onschuldige burgers mogen nu de klappen opvangen die door fanatieke mannen met baarden zijn geprovoceerd. Vreemd genoeg krijgen ze in Nederlandse media en politiek blijkbaar nog de symphatie die een 'underdog' vaak ten deel valt. Men zou er beter aan doen ál het oorlogsgeweld te veroordelen in plaats van alleen te hameren op 'actie' tegen het Israëlisch geweld in Libanon.
Zo vraagt PvdA kamerlid Koenders zich af waarom de internationale gemeenschap passief toekijkt terwijl 'zich in Gaza en Libanon een drama voltrekt'. Van deze buitenlandspecialist had ik een dieper inzicht verwacht. Een minder eenzijdig inzicht op z'n minst.

Hezbollah: masker van Syrië en Iran Lees verder...

Het domste jongetje

Vrijdag 24 Maart 2006 in categorie Opinie, Politiek & Maatschappij

Alfred NobelDe regering blijft oostindisch doof voor de klacht van universiteiten dat de toestroom van buitenlandse studenten ernstig wordt belemmerd door de trage en dure toelatingsprocedures van Nederland. Ons land heeft op dat gebied een zeer slecht imago, zeggen de belangenorganisaties van universiteiten en studenten in de Volkskrant.

Staatssecretaris Mark Rutte vindt dat het allemaal wel meevalt. Hij komt met een flauw verhaal dat zich in het verleden veel Chinese studenten aanmeldden die slecht Engels spraken. Ach, gut! Konden ze soms de 'r' niet zeggen?
Nee, Rutte wil alleen de besten. Dat criterium zouden ze voor staatssecretarissen ook eens moeten hanteren.

Het domste jongetje Lees verder...

een spijtbetuiging

Dinsdag 28 Februari 2006 in categorie Opinie

De Europese Unie stelt zich kordaat op in de cartoonkwestie. Er zijn excuses aangeboden. De meeste landen wilden zelfs diep door het stof, maar gelukkig wisten onze eigen Ben Bot en Tjechië dit nog net te voorkomen. Maar uit de oorspronkelijke versie, waarin 'diepe spijt' wordt betuigd, blijkt dat de moraal op het wereldtoneel wordt bepaald door handelsbelangen. Ook staan de meeste oliekraantjes onder supervisie van de Profeet (vzmh), dus die kun je maar beter te vriend houden. een spijtbetuiging Lees verder...

Verdonk niet adequaat genoeg

Dinsdag 15 November 2005 in categorie Opinie

Minister van Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie kreeg de afgelopen weken van alle kanten flink onderuit de zak. Hoe terecht is dat eigenlijk, vroeg ik mij af. Want als minister van Vreemdelingenzaken kun je het al jarenlang nooit goed doen. En wat dat betreft wordt Verdonk dus mede afgerekend op de erfenis van al haar voorgangers.
Wat werkt nu precies allemaal in het nadeel van Rita Verdonk? Allereerst lijkt het me een onverstandige zet geweest van dit kabinet om vreemdelingenzaken én integratie in één portefeuille onder te brengen. Het zijn nota bene de meest heikele onderwerpen in onze samenleving, daar mag je best twee verschillende ministers voor over hebben.

De erfenis van Cohen...

Er wordt nogal eens vergeten dat Verdonk een wet uitvoert die in 1999 door toenmalig staatssecretaris Job Cohen op stapel is gezet en die medio 2000 door de Kamer werd aangenomen. Voor deze wet was een ruim draagvlak in de samenleving, want het moest nu maar eens afgelopen zijn met die massale instroom van vreemdelingen.
Rondom deze wet kwam er een 'terugkeerbeleid', werd de IND fors uitgebreid om de grote achterstanden weg te werken, werd de procedure flink bekort en werden alle verschillende 'statussen' -met evenzoveel beroepsmogelijkheden- teruggesnoeid tot één. Samenvattend: de instroom van vreemdelingen moest krachtig worden beperkt tot degenen die het echt nodig hadden.

Verdonk niet adequaat genoeg Lees verder...

Windjammer

Vrijdag 19 Augustus 2005 in categorie Opinie, Politiek & Maatschappij

Rustig zittend aan een stille Friese boerensloot besluit ik mijn eigen Sail te organiseren. Ik vouw een windjammer van een krant, hetgeen nog een behoorlijke kutklus is, kan ik u melden. Maar er staat geen wind, dus dat is jammer. Er blijft mij daarom niets anders over dan nog wat te mijmeren over het nieuws van de afgelopen dagen. Mijn gedachten komen bijvoorbeeld terug op de 'lastenverlichting' van het zongebruinde kabinet Balkenende. Eigenlijk is 'Balkenende' net zo'n sneu woord als 'windjammer', maar dit als terloopse associatie terzijde.

Windjammer Lees verder...