Manipuleren met lijken

Dinsdag 01 Augustus 2006 in categorie Opinie, Israël en het Midden-Oosten

Er zal wat afgevloekt zijn op het Israëlische Government Press Office na het fatale bombardement in Qana.
"Hoe praten we dát nou weer recht?"
Want in een oorlog gaat het niet zozeer om het aantal burgerslachtoffers dat valt, maar hoe zoiets óverkomt in de media, of je de publieke opinie tegen je krijgt. En wat die publieke sympathie betreft is Israël druk bezig tegelijk met Libanese infrastructuur ook z'n eigen glazen in te gooien.

Er komt een moment waarop de Israëlische regering -zij het niet openlijk- inziet dat het misschien beter was geweest om de rakettenregen van Hezbollah maar over zich heen te laten komen en de burgers in Noord-Israël voor een tijdje de schuilkelders in te sturen. Het is natuurlijk even slikken om dan een paar weken als 'watje' te kijk te staan, want de supermacht Israël hoort zoiets niet te pikken. Maar het sympathie-saldo zou uiteindelijk dik positief zijn geweest.

slim incasseren
Ten eerste staat Hezbollah in dat geval als boosdoener voor de wereld te kijk. Er vallen veel minder burgerslachtoffers. Waarschijnlijk ook aan Israëlische zijde minder dan nu. Immers, de Israëlische aanvallen op Libanon zijn voor de terroristen een legitimatie om door te gaan met het afvuren van Katjoesja's. Als ze die legitimatie al nodig hadden. Achteraf bezien was het dus publicitair beter geweest om heel Noord-Israël maar in de schuilkelders en daarmee in de slachtofferrol te stoppen. Dat doet het nu eenmaal goed in de publieke wereldopinie.

Ten tweede zou zijn vermeden dat de tegenstanders, waaronder Syrië en Iran, een goed beeld krijgen van de effectieve slagkracht van het Israëlische leger tegenover milities als Hezbollah en welke strategieën in de toekomst eventueel het beste zijn om daarmee om te gaan. Israël heeft zich onnodig in de kaart laten kijken. Alle vijanden van Israël in het Midden-Oosten steken daar ongetwijfeld het een en ander van op.
Ten derde is de strategie van incasseren -zeker als je het slim en berekend doet- een stuk goedkoper dan die gigantische hoeveelheid bommen en granaten. Om nog maar te zwijgen over het aantal gespaarde mensenlevens.

Moet Israël dan maar de Hezbollah-agressie onbeantwoord over zich heen laten komen? Ja, waarschijnlijk wél in militaire zin. Want het land beschikt daarnaast over een perfect geoliede publiciteitsmachine die buitenlandse reporters inpakt waar ze bij staan. Dit krachtige 'wapen' is eveneens niet fris, maar er vallen tenminste geen doden bij.
Israël heeft het recht zich te verdedigen tegen agressie van buitenaf. Maar de middelen die de regering daarvoor kiest zijn inmiddels dermate contraproductief, dat daar in de publiciteit niet meer tegenop te manipuleren valt.

libanoscopie
Het is zeer wel mogelijk dat Hezbollah vanuit Qana raketten heeft afgevuurd. Het ministerie van Defensie heeft een filmpje geknutseld dat dit moet aantonen. Zónder de harde acties van het leger in Libanon was dit filmpje stukken overtuigender geweest dan nu.
Ook beweert de Libanese website 'Libanoscopie dat Hezbollah raketinstallaties op het gebouw in Qana had staan en dat het hele drama dus een smerig opzetje was.

Voor degenen die het Frans beheersen, Libanoscopie schrijft letterlijk: Sachant très bien qu’Israël n’aura pas d’état d’âme pour bombarder des cibles civiles, des militants du Hezbollah ont installé une base de lancement de roquettes sur le toit d’un immeuble à Cana et y ont entassé des enfants infirmes dans la ferme intention de voir une réplique de la part de l’aviation israélienne et créer une nouvelle situation, utilisant le massacre de ces innocents pour reprendre l’initiative des négociations. *)
Aan Israëlische zijde wordt dit natuurlijk graag geciteerd, maar dat is dweilen met de kraan open: het beeld van een dood kind in de armen van een hulpverlener is nu eenmaal vele malen indringender en overtuigender. [via].
Achteraf vraagtekens zetten bij het bloedbad helpt ook niet.

verspeeld krediet
Israël is dus hard bezig het laatste beetje krediet en sympathie te verliezen dat het land nog restte. Voortvarend en constructief meewerken aan een vreedzame oplossing voor de problemen in het gebied is de enige mogelijkheid om daarvan nog iets terug te winnen. De regering kan haar burgers waarschijnlijk geen groter plezier doen.
Nu lijdt die bevolking niet alleen onder de oorlog, maar ook nog eens onder de woede van de wereld. Weliswaar een woede die aan alle kanten professioneel is gemanipuleerd door de altijd bloedbeluste media, maar het is een hele toer om je daarvan als nieuwsconsument voortdurend bewust te zijn.


*) Vertaling: "In het besef dat Israël geen zin heeft om burgerdoelen te bombarderen, hebben militanten van Hezbollah een raketlanceerinstallatie op het dak van een gebouw in Qana geïnstalleerd en heeft men daarin gehandicapte kinderen bijeengebracht met de uitdrukkelijke bedoeling om een antwoord van de Israëlische luchtmacht uit te lokken. Hiermee zou een nieuwe situatie worden gecreëerd. De slachting van onschuldigen kon worden gebruikt om het initiatief in de onderhandelingen te herwinnen."

Tags: