komkommers tegen tomaten

Maandag 24 Juli 2006 in categorie Opinie

In een interview met het blad Penthouse vindt SP-leider Jan Marijnissen met zoveel woorden dat het terrorisme in het Midden-Oosten vergelijkbaar is met dat van het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Dagblad de Telegraaf schijnt zich hier vreselijk over op te winden. Ik heb de Telegraaf zelf niet kunnen lezen. Maar de krant is in dit soort dingen altijd dermate voorspelbaar, dat ik veilig kan gokken op de strekking van hun verontwaardiging: hoe dúrft Jan Marijnissen onze dappere verzetsmensen op één lijn te stellen met terroristen!

"Moeten zij nodig wat van zeggen, die moffenkrant!" zou mijn rode grootvader zaliger schuimbekkend hebben uitgeroepen. En gelijk heeft hij. De Telegraaf was in de oorlog een heel fout blaadje. Nu nog trouwens, maar dan fout in vredestijd, zeg maar. Dit terzijde. Als ze het destijds niet voor de verzetsmensen opnamen, kunnen ze dat beter ook nú niet doen. Met een collaborateursverleden is het raadzamer om je in dit soort zaken een beetje gedeisd houden. Maar ook de grote roerganger van de SP slaat de plank hier eventjes goed mis. Het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog was géén terrorisme. Valt me een beetje tegen van Jan. Was hij niet de pleitbezorger van een nationaal historisch museum? Goed plan, het zou z'n eigen historisch besef ten goede komen.

Gezien mijn toewijding aan de linkse kerk wil ik Jan wel eventjes bijpraten over het verschil tussen terrorisme en verzet. Het terrorisme in het Midden-Oosten bedient zich bij zijn strijd in ruime mate van dodelijk geweld tegen de burgerbevolking van de tegenstander. Zonder aanziens des persoons.

Het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte zich op het vernietigen van strategische infrastructuur, het liquideren van specifieke personen die levensbedreigend waren voor de Nederlandse bevolking, het vervalsen van bonkaarten en persoonsbewijzen, het helpen van bedreigde personen zoals Joden en geallieerde troepen, het publiceren en verspreiden van verzetskranten en het bevrijden van gevangenen.

Ziehier het verschil tussen terrorisme en verzet, ongericht geweld tegen burgers versus selectief geweld tegen oorlogsmisdadigers en verraders. Jan is aan vakantie toe.
Neemt niet weg dat deze kwestie natuurlijk een storm in een glas water is.
Komkommers tegen tomaten.

Tags: