hussein hangt, wie volgt?

Zaterdag 30 December 2006 in categorie Criminaliteit en recht

Hedenmorgen bij het ochtendgloren is de verschrikkelijke dictator Saddam Hussein opgehangen. De officiële reacties uit beschaafde democratieën als de onze getuigen van begrip, maar benadrukken tevens dat men tegen de doodstraf is. In het geniep -ergens in de beslotenheid van het toilet of zo- wrijft men zich ondertussen natuurlijk vergenoegd in de handen. Want dat is nu juist het probleem met de doodstraf: voor massamisdadigers als Saddam is de doodstraf nog niet erg genoeg. Daarmee zijn de duizenden doden en verminkten die hij op zijn geweten heeft nog niet vergolden. Saddam komt hier goed weg en de zinloosheid van de doodstraf is op die manier feitelijk onderstreept. Temeer omdat een dergelijke psychopaat tot op de laatste seconden blijkbaar niet eens gelooft dat ze hém, de grote leider, ter dood gaan brengen.
Zo'n man zou waarschijnlijk erger hebben geleden onder een levenslange taakstraf op de geriatrische afdeling van een hospitaal voor demente sjiïtische geestelijken. Die weten wel hoe ze het hem lastig moeten maken.
Ter afsluiting straatvoetbal
Bijna hypocriet is ook de verzorgde ambiance waarin het doodvonnis is voltrokken. Binnenskamers, op een schavot met een keurig getimmerd hekje eromheen. Kennelijk moet dat het geheel nog een beschaafd tintje geven.
Kijk, wanneer men dan tóch van mening is dat de doodstraf moet worden voltrokken bij deze massamoordenaar, ga er dan ook een beetje creatief mee om! Dan kom je tenminste weer enigszins in de buurt van de oorspronkelijke doelstellingen: afschrikking, vergelding en volksvermaak. Naar het galgenveld dus met die man, alwaar zijn rottend lijk nog weken als voer voor kraaien en gieren in de hete woestijnwind hangt te bungelen!

En waarom trouwens niet gekozen voor de eertijds populaire optie om hem publiekelijk te onthoofden? De beul hoort terwille van de 'special effects' daarbij traditiegetrouw nog eerst een paar keer mis te slaan. Vervolgens voert de dolle menigte het hoofd op een staak in triomf door de straten van Bagdad. Ter afsluiting van de festiviteiten wordt het hergebruikt in een potje straatvoetbal, waarbij overigens opvallend weinig wordt gekopt. Aan het eind van de dag is zo'n hoofd dan meestal gewoon weg. Onvindbaar.

De doodstraf is onlosmakelijk verbonden met de ultieme vernedering en wraak. Het is een onbeschaafde straf die dan ook als zodanig uitgevoerd moet worden. Anders kun je je net zo goed de moeite besparen. Feitelijk heeft de juridisch beschaafde mensheid geen antwoord op de vreselijke misdaden van types als Saddam Hussein. Waarschijnlijk óók omdat men dikwijls ernstig medeplichtig is aan het kwaad. Decennia lang zijn er vanuit het westen wapens en gifgassen geleverd aan Saddams regime. Ondermeer door de Nederlandse gifgasboer Van Anraat. Hij heeft daarvoor niet de doodstraf gekregen. Want wij zijn beschaafd.

Frits loopt nog vrij rond
Frits Bolkestein, de politicus die meent dat voormalige Nederlandse communisten publiekelijk door het stof moeten vanwege hun eertijdse sympathieën voor het Sovjet-kwaad, heeft zélf ook nog wel wat uit te leggen. Tijdens de verschrikkelijke oorlog tussen Irak en Iran reisde hij als staatssecretaris voor buitenlandse handel in 1983 naar Bagdad om daar de financiële mogelijkheden van zo'n bloedbad eens lekker uit te nutten. Ook in een later stadium van de oorlog verzette Bolkestein zich heftig tegen handelsbeperkingen tegen Irak. Volgens oud-ambassadeur Schorer leverde Nederland sinds 1982 met medeweten van Bolkestein en zijn ministerie de grondstoffen voor chemische wapens aan Irak. Het VPRO-programma Argos legde dit alles in april van dit jaar genadeloos bloot, maar Bolkestein loopt nog vrij rond.

De executie van Saddam is een geschikt moment om de morele balans op te maken: als beschaafd land zijn wij tégen de doodstraf, maar bij gelegenheid werken wij graag samen met lieden die druk bezig zijn hem te verdienen.

Tags: