buitenverblijf

Zondag 17 Augustus 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

De komende week zijn wij op werkbezoek in het buitenland. Wanneer wij de aftandse satelliettelefoon op ons afgelegen buitenverblijf aan de praat kunnen krijgen zullen wij ons hier af en toe melden. Zo niet, dan is hier meer dan genoeg te vinden dat u nog niet gelezen heeft.

Is dat nou wat, zo'n cursus fierljeppen?