Weer in de verdomhoek

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Dinsdag 06 Maart 2012 in categorie Amsterdam Centraal, Ergernis, Woede of Frustratie

Het onderwijs staakt en demonstreert tegen de bezuinigingen. Volkomen terecht. Een land dat op z'n kinderen bezuinigt is niet goed wijs, hoe diep de crisis ook mag zijn. En in dit geval worden ook nog vooral de kinderen getroffen die sowieso al moeite hebben met de leerstof, omdat ze gedrags- en/of leerstoornissen hebben.

Zelf werkte ik in een inmiddels tamelijk ver verleden in het speciaal onderwijs. Ik ondervond hoe belangrijk het is dat kinderen met bijvoorbeeld een lichte hersenbeschadiging (maar verder normaal intelligent) veel baat hadden bij de aangepaste en veilige omgeving die dit type onderwijs bood. Ze hadden bijvoorbeeld concentratieproblemen, dyslexie, waren extreem teruggetrokken of juist extra druk.
In het reguliere onderwijs waren ze onverbiddelijk de klos, in kleinere klassen met individuele aandacht zag je ze opbloeien, zelfvertrouwen (her)winnen en rustiger worden.

Diverse regeringen hebben de afgelopen jaren een grote mond opgezet over 'Nederland kennisland', over de leidende rol die onze kenniseconomie weer in Europa en zelfs de hele wereld zou moeten vervullen. Het tegendeel gebeurt, we zakken dramatisch terug in de ranglijstjes. De grondslag voor die kenniseconomie wordt toch gelegd in basis- en voorgezet onderwijs.

Maar in welke situatie zitten we nu? Het niveau van de studenten op de onderwijzersopleidingen is historisch bedroevend. Kinderen met een onderwijshandicap worden straks weer achterin volle klassen weggemoffeld. Daar mogen ze de godganse week zitten tekenen. Net als vijftig jaar geleden.

Ook het niveau van ministers is tegenwoordig al zeer bedenkelijk. Je kunt met slechts een verpleegstersopleiding blijkbaar al minister van onderwijs worden. Geen wonder dat deze minister zelf denkt dat het Nederlandse onderwijs tot 'de wereldtop' behoort en dat ze haar 'focus' richt op het 'op orde zijn van de basis'. Bij het lezen van zulke uitspraken in het licht van de huidige maatregelen weet ik zeker: zo'n type heeft zélf nog wel wat speciaal onderwijs nodig. Of het helpt is een tweede.

Tags: