Pro-cyclische workout

Maandag 01 Februari 2010 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie, Media

Foto: Thomas SchlijperTijdens mijn workout van hedenmorgen stond ik een beetje glazig naar het betoog van Nout Wellink op televisie te staren. Het zweet liep mij daarbij in de nek, maar daar had Nout geen schuld aan.
Wel kreeg ik onverhoedse rillingen van woorden als 'pro-cyclisch'.
Dit vind ik toch altijd zo eigenaardig bij Nout: heel moeilijke woorden gebruiken, maar ondertussen nog niet eens behoorlijk de 'r' kunnen zeggen.
Een man in zijn positie zou zich toch een uurtje logopedie in de week moeten kunnen veroorloven.

De verhoren over de bankencrisis volg ik niet zo, moet ik bekennen. Ze zijn weliswaar openbaar, maar wat heb je aan openbaarheid als je niet snapt waarover ze het nu eigenlijk hebben?
De transparantie wordt nog verder belemmerd door het overdreven gebruik van Engelse termen. Let wel, geen jargon, maar heel gewone Nederlandse woorden die ineens in het Engels worden gezegd.
Boundaries in plaats van grenzen. Dat werk.
Zelf had ik bij nader inzien in dit stukje het woord workout niet moeten gebruiken, want dit ondergraaft mijn betoog.

De Buma blijft hier lekker van af!

Van mijn trainingsschema moest ik mij daarna tien keer opdrukken. Dat mislukte al na twee keer omdat het woord pro-cyclisch mijn spieren verzuurde.
Nonkel Nout bleef het maar bij herhaling gebruiken en dus blééf het mij dwarszitten dat ik niet wist wat het was.
Had ik nou maar economie gekozen op school.
Eerst maar googelen dan, besloot ik.

De NRC legde uit dat een pro-cyclisch beleid de conjunctuurbeweging versterkt.
Dat schijnt niet goed te zijn.
Beter is een anti-cyclisch beleid.
Daarmee houd je als overheid het walletje bij het schuurtje. Zogezegd.
Maar dat begrijpen andere mensen dan misschien weer niet.

Ik besloot niet langer te proberen om Nout Wellink te begrijpen.
Voor iemand als ik is dat zinloos.
Ik word nu eenmaal voortdurend afgeleid door zijn parmantige gebaartjes, zijn bekakte toon, zijn pafferige zelfgenoegzaamheid.
Hij komt uit een andere wereld. Uit een ivoren toren. Hoog boven het Frederiksplein.
Ik ging door met mijn workout.
Tien keer pro-cyclisch opdrukken.

Foto: Thomas Schlijper

Tags: