Rechtsstaat verder in de knel

Maandag 07 Januari 2008 in categorie Criminaliteit en recht

Is Nederland nog wel een rechtsstaat? Met andere woorden: een land waarin het recht voor iedereen toegankelijk is? De regering wil bezuinigen op de sociale advocatuur. Dit jaar 10 miljoen, volgende jaar nog eens 50 miljoen. En dit nadat de vorige minister van Justitie, Piet-Hein Donner, in het verleden de drempel tot gesubsidieerde rechtsbijstand al behoorlijk had verhoogd. Twee jaar geleden heb ik me daar al uitgebreid over opgewonden. En nu wordt het dus nog een graadje erger, als het aan de regering ligt. Advocaten nemen geen ingewikkelde pro deo zaken meer aan, want de vergoeding van honderd euro per uur is te laag, vinden ze. Menig 'hard werkende' Nederlander zou tekenen voor een dergelijk uursalaris, maar goed, een advocaat heeft natuurlijk ook nog kantoorkosten.
Erger is dat niet alleen de laagste inkomens worden getroffen door dergelijke bezuinigingen, maar vooral ook de modale inkomens. Wie pakweg boven de 1500 euro per maand verdient kan het schudden qua gesubsidieerde rechtsbijstand. Zelf opdraaien voor de juridische kosten is onhaalbaar, want die belopen bij een béétje procedure al snel vele duizenden euro's.

Men zou kunnen argumenteren dat je dan maar een rechtsbijstandverzekering moet nemen. Dat loopt echter eveneens behoorlijk in de papieren voor wie op alle fronten gedekt wil zijn. Bovendien ligt de beslissing omtrent wél of niet procederen dan grotendeels bij de verzekeraar. Een verzekeraar die ook nog eens z'n eigen financiële belangen afweegt en dikwijls besluit tot een schikking. Ook in gevallen waarbij het recht beter was gediend met een oordeel door de rechter.

En zo bestaat de rechtsstaat dus voornamelijk voor kapitaalkrachtige partijen. Zoals grote bedrijven en topcriminelen. En niet in de laatste plaats natuurlijk de overheid zélf, die in voorkomende gevallen onbekommerd kan procederen tegen z'n eigen burgers. Op kosten van de belastingbetaler uiteraard...

Tags: