parkeeroverlast

Maandag 29 Januari 2007 in categorie Amsterdam Centraal

Het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart is van plan om begin 2008 betaald parkeren in te voeren in de buurten rondom het World Fashion Center, station Lelylaan, het Delflandplein, het Staalmanplein en in Overtoomse Veld. Dit als reactie op de toenemende overlast van zogeheten vreemd- en langparkeerders uit omliggende stadsdelen en andere steden. Sinds afgelopen donderdag mogen bewoners vertellen wat ze van deze plannen vinden.
Nu ben ik niet per definitie tegen maatregelen die parkeeroverlast beperken, maar opvallend is wel dat er telkens reflexmatig en weinig inventief wordt gegrepen naar het middel van de parkeerbelasting. Want inmiddels is wel aangetoond dat betaald parkeren de parkeeroverlast alleen maar verplaatst en niet oplost. En zo komt na enige tijd vanzelf weer de volgende zone in aanmerking voor de 'oplossing' van het betaald parkeren. De overheid laadt daarmee de verdenking op zich dat het primaire doel niet is het aanpakken van de overlast, maar het spekken van de eigen portemonnee. Temeer omdat de bewoners zelf ook een flink nadeel hebben van het betaald parkeren. Er moet een dure vergunning worden aangeschaft, een parkeerplaats is nog steeds niet gegarandeerd, sociale contacten voor met name ouderen worden belemmerd doordat bezoekers hun aandacht moeten verdelen tussen opa en oma en de prijzige parkeermeter. Of in veel gevallen dan maar helemaal wegblijven. De ene overlast komt daarmee in de plaats van de andere.

dokken voor overlast
Wat betreft de parkeerders van buiten de stad zou hun gedrag het stadsdeelbestuur toch aan het denken moeten zetten. Want die doen precies waar altijd voor wordt gepleit: park & ride. Men reist bijvoorbeeld met de trein naar station Lelylaan, parkeert er gratis de auto en vervolgt z'n weg naar het werk per openbaar vervoer of vouwfiets. Het ligt voor de hand om op die goede gewoonte in te spelen en rond de ringweg zoveel mogelijk parkeerterreinen aan te leggen of meer 'transferia' te maken. Maar nee, liever wentelt men blijkbaar de overlast af op de wijken rond de ringweg en laat men de bewoners dokken voor de overlast die het gebrek aan doelmatig parkeerbeleid oplevert.

Aan de andere kant voert de stad echter wél een uitermate voortvarend beleid om zoveel mogelijk bedrijven en werkgelegenheid naar de stad te halen. Dat levert natuurlijk extra forenzen op, maar de opvang van de extra parkeerbehoefte die dit met zich meebrengt blijft een stiefkind. Want de meeste forenzen gaan toch ondanks files het liefst met de auto naar het werk. De praktijk wijst namelijk uit dat trein en bus onvoldoende capaciteit bieden om aan de extra vervoersvraag te voldoen. Wie de keus heeft tussen sardientje spelen bij de NS of filerijden, kiest toch voor de eigen auto. Daarin ben je tenminste verzekerd van een zitplaats.

onsympathieke maatregel
Hopelijk keren de bewoners van de betreffende gebieden in Slotervaart zich massaal tegen de invoering van het betaald parkeren. Want betaald parkeren is een onsympathieke en oneerlijke maatregel. Doordat de gebruiker van een parkeerautomaat bijna nooit kan inschatten hoeveel parkeertijd hij precies nodig heeft, betaalt hij altijd teveel. Wat dat betreft is een parkeergarage of parkeerterrein rechtvaardiger. Een overheid zou zich niet mogen bezighouden met deze parkeermeterpraktijken.

betere oplossingen
Wat zijn dan betere oplossingen? Bewoners van gebieden met veel externe parkeerdruk zouden gratis (of hooguit tegen kostprijs) een parkeervergunning voor hun directe omgeving moeten krijgen. Elke bewoner kan tegen een laag tarief (senioren en aan huis gebonden chronisch zieken gratis) parkeerkaartjes voor bezoekers aanschaffen. Deze zijn maximaal één dag geldig. Bij de ingang van hun straat komt een bord met 'Alleen voor vergunninghouders en bezoekerspashouders', net als in blijkbaar bevoorrechte stadsdelen als Buitenveldert (zie rondom het VU-ziekenhuis). Er komen voldoende parkeerterreinen in de buurt van openbaar vervoer, waar de bezoeker rechtvaardig betaalt voor de exacte hoeveelheid parkeertijd die hij verbruikt. Bedrijven moeten voldoende eigen parkeervoorzieningen creëren voor hun werknemers en het gebruik van het openbaar vervoer of fiets aantoonbaar stimuleren.

Het is maar een idee, maar wanneer ik dat als leek kan verzinnen, moet een deskundig stadsdeelbestuur daar qua inventiviteit makkelijk overheen kunnen komen. Alleen maar komen aanzetten met het zoveelste blik dure en geldgraaiende parkeermeters zie ik als een bewijs van bestuurlijk onvermogen.

Tags: