biechten bij de brievenbus

Zondag 07 Januari 2007 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Loopt u rond met een vreselijk geheim dat u nog nooit aan iemand durfde te vertellen? Dan is nu uw kans! Wim Brands (bekend als dichter en als radiomaker bij de VPRO) is namelijk een kaartenproject begonnen, waarbij mensen via een briefkaart anoniem hun geheimen wereldkundig kunnen maken. Ga naar de website www.briefgeheimen.nl en daar leest u hoe het werkt.
Het project is een samenwerkingsverband tussen Uitgeverij Nieuw Amsterdam en NRC Next. Dagelijks komt er een geheim op de site en in NRC-Next te staan. Iedere week bespreekt Wim Brands het 'weekgeheim'. Het lijkt mij een leuk en intrigerend project. Leuk omdat je nu kunt biechten zonder katholiek te zijn en intrigerend vanwege de spannende implicaties die zoiets kan hebben. Mijn fantasie gaat bij dit soort dingen altijd meteen opgewonden rondjes hollen.
Theoretisch kan de redactie namelijk de meest vreselijke dingen binnen krijgen. Wat te doen met de kaart waarop iemand een tot dusver onopgeloste moord bekent? Bijvoorbeeld de moord op Louis Sévèke of Marianne Vaatstra? Zal Justitie de kaart opeisen voor sporenonderzoek?
Hoe om te gaan met het geheim van de vader die stelselmatige kindermishandeling of incest opbiecht? Met de briefkaart van de anonieme schrijver die verklaart zijn bij Nieuw Amsterdam uitgegeven bestseller geheel te hebben overgeschreven uit een manuscript van zijn overleden broer?
Grote morele dilemma's liggen op de loer!

Maar dit zijn natuurlijk de extreme gevallen. De meeste geheimen stellen in hun alledaagsheid weinig voor. Zo schijnt er vorige week nog een mooie ansichtkaart uit Polen te zijn binnengekomen:
"Ik was een Stasi-informant!"
Kortom: doet allen mee!

Tags: