een vreedzame dialoog

Maandag 18 September 2006 in categorie Religie

Het houden van toespraken is een riskante aangelegenheid. Invloedrijke leiders zouden dat niet moeten doen. Daar komt altijd gedonder van. Minstens tachtig procent van de wereldbevolking is namelijk dom en niet in staat tot zelfstandig denken. Dat blijkt al uit het feit dat ze achter die leiders aanlopen. Een béétje leider zou dus beter moeten weten.
Maar nee, de heilige vader uit het Vaticaan ging een toespraak houden in Regensburg. Daarin citeerde hij de middeleeuwse keizer Manuel II Palaeologus, die beweerde dat de Islam een gewelddadige religie is. Niet handig. De paus had in zijn veronderstelde wijsheid kunnen bedenken dat het niveau van begrijpend lezen en luisteren in het goed opgeleide Europa al niet denderend is, laat staan in landen waar ze nog verkrachte vrouwen stenigen. Daar weten ze niet eens wat een citáát is! Gezegd is gezegd.
Benedictus moet nu zijn excuus aanbieden. De islamitische wereld is woedend. Want de Islam is een vreedzame godsdienst. En om dit nog eens te benadrukken werd in Somalië een Italiaanse non doodgeschoten.
Ongetwijfeld laat de heilige moederkerk nu uitzoeken bij wie ze daarvoor op háár beurt excuses kan eisen.
Tot zover de stand van zaken rond de dialoog tussen de wereldgodsdiensten.

Tags: