Annemarie Jorritsma

Dinsdag 23 Augustus 2005 in categorie Politieke Portretten

Vorige week zat ik ergens op tv gezellig een stukje Sail te kijken. Prachtig, al die oude schepen, werkelijk een lust voor het oog! Komt ineens dat winterwortelvormig hoofd van Annemarie Jorritsma vól in beeld. Dáár was ik door de kijkwijzer niet voor gewaarschuwd! Nu weet ik wel dat het niet netjes is om te sneren over iemands uiterlijk, maar Annemarie heeft centen zat voor een complete makeover, dus ze heeft het aan zichzelf te wijten.

Natuurlijk stond Jorritsma zich vol te eten op het bobo-bootje, waar dure drank en happen gratis zijn. Zij is tegenwoordig burgemeester van Almere en dan is het blijkbaar vanzelfsprekend dat je op kosten van de stad Amsterdam of het bedrijfsleven bij dit soort gelegenheden royaal wordt gefêteerd en eerste rang mag zitten als de scheepjes voorbij varen. Het gepeupel heeft vanaf vier uur in een slaapzak op de walkant gelegen voor een goede plaats en z'n eigen boterhammen mogen smeren. Maar zo zijn nou eenmaal de verhoudingen in onze democratische rechtsstaat. Het is bij niemand opgekomen om de lokale daklozen eens een fijn uitje op het water te bezorgen. Die lusten immers ook wel een drankje.

kwade reuk
Het zal u duidelijk zijn dat Annemarie Jorritsma niet tot mijn favoriete politici behoort. In mijn beleving (een juridisch veilige term uit de bouwfraude-enquête) hangt om haar altijd de kwade reuk van vriendjespolitiek, handjeklap en belangenverstrengeling. Als minister van achtereenvolgens Verkeer en Waterstaat (Kok 1) en daarna Economische Zaken (Kok 2) was zij destijds medeverantwoordelijk voor de aanleg van de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn, de uitbreiding van Schiphol, de verzelfstandiging van de NS, de vrije taximarkt, de liberalisering van de mobiele telefonie, de verhoging van de deltadijken, de privatisering van de energiesector en de deelname aan het Joint Strike Fighter project.

dikke vrienden

Op het eerste gezicht een indrukwekkende staat van dienst, ware het niet dat veel van deze projecten de schatkist miljarden tevéél hebben gekost en dikwijls tot veel chaos hebben geleid. Betuwelijn en HSL pakten te duur uit en waren ook nog eens slachtoffer van de bouwfraude, evenals Schiphol. De vrije taximarkt is gezonken tot onderwereldniveau, de NS is een hopeloos geval, de burger betaalt zich blauw aan de energierekening en de JSF draait ook nog wel uit op een financieel debacle. Maar ondertussen maakte de joviale VVD-coryfee hiermee natuurlijk wél een boel dikke vrienden in de bouwwereld en andere kapitaalkrachtige kringen.

keukentafel en doofpot
Jorritsma lichtte verschillende malen de Kamer verkeerd voor, mocht met bouwfraudeur Koop per vliegtuig op snoepreis naar een schaatsfestijn in Insel, haar naam dook op in de 'verrekeningsboekhouding' van bouwbedrijf Boele, zelfs haar eigen man had een bouwbedrijf, maar tijdens de parlementaire enquête naar de bouwfraude wist mevrouw de minister nergens van. De echtelieden spraken blijkbaar nooit iets door aan de keukentafel. Van verboden prijsafspraken had zij nog nooit gehoord.
Harde bewijzen waren er uiteindelijk niet, dus Jorritsma kwam met de schrik vrij en mocht later burgemeester van Almere worden. Daar komt zij goed van pas, want er wordt lekker veel gebouwd.
De schijn van belangenverstrengeling is echter om haar heen blijven hangen, want de gewone Nederlander weet natuurlijk best dat er zelfs in het keurige Den Haag al eeuwenlang een handige doofpot staat...

Tags: