politieke besluitvorming

Zaterdag 16 Oktober 2004 in categorie Verhelderende Gesprekken

Daar op de achterbank van die chique wagen zitten de heer en mevrouw Brinkhorst.
Mevrouw Brinkhorst, geboren Heringa, buigt zich naar de chauffeur en richt het woord tot hem.
"Zâg, chauffoooorj..."
"Chauffeur mevrouw, het is 'chauffeur'.
"Jae, dâh weet ik, maerj de mensen vinden altijd dât ik zo bekâkt praet, dus ik dâcht: laet ik het eens wât plât zaggen, nietwaerj..."
"Doet u voor mij geen moeite, mevrouw..."
"Nou jae, whateverj, wât betekent 'Houd twee seconden afstând' daerj op dât bord boven de wag?"
"Precies wat het zegt mevrouw: 'Houd twee seconden afstand'...
"Jae, maerj daernááe dân, chauffeurj? Nae die twee seconden? Mâg men er dân vlâk âchterj?"

De heer Brinkhorst mengt zich in het gesprek.
"Leid den chauffeur niet âf, Jântien. De mân dient zijn aendâcht bij den weg te houden!"
"Jae, gut zâg Laurens Jân, daerj wordt hij tôch zekerj voorj betaeld?"
De chauffeur veroorlooft zich een tegenwerping: "Dat valt tegen, mevrouw..."
Dat accepteert de heer Brinkhorst niet.
"Zâg vlerk, jij moet niet vrijpôstig wôrden heur... "
"Vôlgens mij is het 'vlârjk', Laurens Jân," werpt mevrouw ertussen.
"Vlerk of vlârk, dât zâl mij weurst wezen, maer deze knaep toucheert toch âl gauw het minimumloon dâcht ik zo..."
"Zóvéél Laurens Jân? Dât is de vent tôch niet waerjd, zâg? Daer moet je wât aen doen heur!"
"Jae, nu je het zâgt, lieve, ik zâl dât eens aenkaerten bij de coalitiegeneuten. Die zijn daer vâst wel veur in!"
"Minstens twintig prosant erâf, Laurens Jân! Minstens twintig prosant!"