politie negeert verbod remkes

Zondag 03 Oktober 2004 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken laat weten:

Aan de korpsleiding van de Gemeentepolitie Amsterdam,

Van de AIVD ontving ik bijgaand kiekje. Hieruit blijkt zonneklaar dat politiepersoneel -tegen mijn uitdrukkelijke instructies in- met eigen materieel aanwezig was bij de demonstratie op het Museumplein de dato 2 oktober 2004. Nogmaals: de inzet van materieel als politieauto's en brandweerwagens is streng verboden bij acties tegen ons kabinetsbeleid!! Eerder heb ik hiervoor de brandweer al op de vingers moeten tikken.
Nadere sancties volgen. Te denken hierbij valt aan de afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).

Met grimmige groeten,
Johannes Wijnandus Remkes!