vrijheid van racisme

Zondag 26 Oktober 2003 in categorie Incrowd: over webloggen

<%image(zyklon.jpg|105|78|Zyklon B, het gas waarmee miljoenen zijn vermoord.)%>
Naar aanleiding van de reacties op een stukje over Geweld tegen Marokkanen bij kwaliteitssite Sargasso ben ik druk in mijn woordenboek gaan bladeren. Sargasso stelde namelijk de racistische uitingen aan de kaak die zich voordeden bij yakuzi.com. Nou, dàt was tegen het zere been, zeg! Het jonge volkje bij yakuzi noemt het zelf 'satire' en neemt als weerwoord op elke kritiek de term 'vrijheid van meningsuiting' in de mond. Met andere woorden: moet allemaal kunnen. Tijd om de definities even scherp te stellen?

Leergierig als altijd ben ik direct bij yakuzi gaan kijken wat ze daar onder 'satire' en 'vrijheid van meningsuiting' verstaan. Nou dat is héél wat! Daar hoefde ik vroeger niet mee thuis te komen. Maar goed, niet ouwelullig doen, probeer je open minded op te stellen.

<%image(gaskamer mauthausen.jpg|160|195|Gaskamer in concentratiekamp Mauthausen, Oostenrijk.)%>
Allereerst moet 'Sargasso aan 't gas' omdat ze het hebben gewaagd kritiek te hebben op yakuzi. Toch interessant wat je impliciet via internet even snel over iemand aan de weet komt. Zo heeft yakuzi-schrijver Rico Suave vast geen grootmoeder met een getatoeëerd nummer op haar arm of eventuele andere Joodse, zigeuner- of homoseksuele familieleden die nog in staat zijn van zijn dijenkletsende na-oorlogse 'satire' te genieten. Nee, mensen aan het gas, daar moeten we anno 2003 niet meer moeilijk over doen. Dat is zó retro!

Ook heel komisch bedoeld is het volgende citaat. Ik ruk het zomaar ergens uit z'n context, dus let wel: het is satire en wel opnieuw van onze ongeëvenaard grappige satiricus Rico Suave! Van dat talent gaan we nog meer horen, dames en heren, let maar op!
Het gaat nu over de Marokkanen: "Voorop staat telkens dat de islam met workel (???) en tak moet worden uitgeroeid. De geytenneuqers dienen te worden vernietigd, stuk voor stuk - op een zo wreed maar tevens zo efficient mogelijke wijze." En zo gaat dat achter elkaar door. De hilarische citaten liggen voor het grijpen, het wordt nog moeilijk kiezen. Wat dacht u van deze: "De leiding van de Counter-Jihad ziet grofweg twee mogelijkheden, waarover wij u bij deze inlichten. De eerste is de beproefde methode van opsporing, marteling en liquidatie. Deze werkwijze, broeders, zouden wij vanaf nu echter alleen nog op de mannen en kinderen willen toepassen. Voor de vrouwen hebben we iets anders bedacht: harde, geile en stomende seks. Jawel. Suave kwam op het idee toen 'ie onlangs met een krijsende moslima bezig was. Deze moslima was na en paar uurtjes Love and Care van Suave helemaal om, en zweerde (sic!) direct haar geloof af. Ik sprak haar een dag later, en ze was inmiddels christen geworden. Nu hoeft dat ook niet direct, maar islam-af is al heel wat, natuurlijk. En dat gaat vanzelf, je hoeft ze alleen te neuken. Immers: een moslimvrouw die voor het huwelijk de koffer induikt, en zeker met een ongelovige, wordt verstoten door haar geloofsgemeenschap. Zij zal niet meer in staat zijn nog meer geitenneukertjes op aarde te zetten, en dat is wat we willen."

Verbluft constateren wij dat onze Rico Suave zich flink in de cultuur heeft verdiept! Die jongen weet hoe de kamelen lopen, om in zijn stijl te blijven. Waar hij nu ook nog eens op moet studeren zijn de begrippen 'satire' en 'vrijheid van meningsuiting'. Let op Rico, gratis college, we zullen het je stap voor stap uitleggen, opdat je doorslippend brein dit trekt.
Eerst satire: 'Voorstelling van zaken waarin op spottende wijze iets aan de kaak wordt gesteld'. Ok, maar wat noem je dan spotten? Spotten: 'Zich met belachelijk makende of oneerbiedige scherts uiten'. Ho, géén moeilijke woorden gebruiken! Scherts??? Scherts: 'Grappige of speelse beschouwing of opvatting'.

<%image(holocaust tattoo.jpg|87|61|)%>
Opvatting: 'Mening, denkbeeld'. Kijk eens aan, past precies, dat is een mooi bruggetje naar 'Vrijheid van meningsuiting'. Mening: 'Wat men van iemand vindt, hoe men oordeelt'. Volg je het nog, Rico? Blijf er wèl bij, want het hebben van een mening veronderstelt een zeker denkproces. Je moet bovendien van tevoren goed afwegen of je zo'n mening wel zult uiten, voordat je daar anderen mee lastig valt. Of, zoals in jouw geval, mee beledigt. Anders had het wel gewoon 'vrijheid van uiting' of zoiets geheten. Schelden, beledigen, racisme en vreemdelingenhaat vallen dus niet echt onder het begrip 'vrijheid van meningsuiting', laat staan onder 'satire'.

Trouwens, ook nog een leuk 'weetje': het Engelse woord Suave betekent 'hoffelijk, beminnelijk, zachtaardig'... Kijk, dàt zou ik in dit verband nou weer niet satirisch, maar eerder ironisch of zelfs cynisch willen noemen, Rico...

De foto's bij dit stukje zijn ook héél satirisch bedoeld, dat snap je, hè Rico?