twee jaar verbal jam

Vrijdag 10 Oktober 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

We kunnen er lang of kort over praten: Verbal Jam bestaat vandaag twee jaar. Oftewel ruim 1400 artikelen.

Kijk, dàt moeten ze nou eens in de krant zetten in plaats van al dat gemabel, dat gewisse en dat gesmit. Misschien ben ik inmiddels wel het volst volgeschreven weblog van Nederland.

Feit is dat ik hiermee het leven van een flink aantal suïcidaal ingestelden beduidend heb kunnen rekken. Want alles was zinloos, maar VJ konden ze toch niet missen. VJ is een verslaving en binnenkort vallen wij onder de opiumwet.Ik ga de rest van de dag van uw dankbetuigingen genieten.

Tags: