jager op de vlucht

Vrijdag 04 Juli 2003 in categorie Opinie

Nog maar eens terugkomen op onze Schutter naast God, het Groningse Statenlid Marc Jager. De dappere zeehondenknuppelaar blijkt op de vlucht geslagen, want het gewraakte stukje op zijn weblog is verwijderd. Hij schreef hierin dat het reguleren van de zeehondenstand bespreekbaar moest zijn. Dat vonden de meeste mensen niet leuk.
De Jager trachtte wat terug te krabbelen door te zeggen dat hij zelf ook tegen het afschieten van zeehonden was en dat het stuk maar een 'discussie-stelling' was geweest. Ook heeft hij achteraf stiekem nog een beetje in het verhaaltje zitten knoeien, maar het onheil was al geschied.

Zoals ik al eerder meldde heeft Marc Jager ook een eigen ICT-bedrijf (ICT dienstverlening en webdesign / Consultancy), Freehunter genaamd. Laat ik de ICT-consultant dan op mijn beurt wat gratis consultancy geven: weghalen helpt niet, meneer De Jager. Op internet word je tot in lengte van jaren achtervolgd door je eigen missers, want ze staan altijd nog in ons collectieve internetgeheugen. En tot overmaat van ramp staat dan een verwijzing naar die vervelende klier van een Verbal Jam óók nog eens prominent bovenin de reacties! En dan gaat diezelfde etterbak hier ook nog eens aan iedereen vertellen waar ze het snapshotje van dat knuppelstuk kunnen vinden!

Hij zal wel denken: wat hééft die Verbal Jam tegen mij? Nou, eigenlijk niet zoveel, meneer Jager. Ik was alleen een beetje ongerust of de onzorgvuldigheid die u op uw weblog aan de dag legde misschien een afspiegeling was van de manier waarop u politiek bedrijft!

Zo ziet u maar, meneer Jager, er gaat niets boven Groningen, maar alles wat eronder zit kan nog knap lastig worden af en toe.

Webloggen blijkt tóch een vak.