Saddam Husseins bunkers

Dinsdag 25 Maart 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

De US/UK coalitietroepen naderen Bagdad. Men ligt op schema, meldt generaal Tommy Franks geruststellend. Dus daarna Bagdad innemen en de klus is geklaard. Wanneer ik me daar een voorstelling van probeer te maken, wordt ik toch behoorlijk ongerust over de vele levens van soldaten en burgers die dat waarschijnlijk gaat kosten. Nou ja, voorstelling... Bij wie nooit in een dergelijke situatie heeft verkeerd schiet elk voorstellingsvermogen op dit gebied uiteraard tekort.

private Ryan
Steven Spielberg werd indertijd geprezen vanwege het hoge realiteitsgehalte van zijn film Saving Private Ryan. Wanneer we bij gebrek aan beter de huis-tot-huis en man-tot-man gevechten uit die film nu eens als uitgangspunt nemen voor hetgeen wij ons bij de verovering van Bagdad voor de geest moeten halen, staan de soldaten heel wat verschikkingen te wachten. En waarschijnlijk nog tien keer zo erg, want Bagdad is een voornamelijk uit laagbouw bestaande stad met een oppervlakte van ruim 5000 vierkante kilometer en vijf à zes miljoen inwoners. Ter vergelijking: Amsterdam heeft een oppervlakte van nog geen 220 vierkante kilometer. Laten we ons dus maar voorbereiden op een drama van grote omvang.

cadeautje van Tito
En dan nog Saddam Hussein en zijn kliek te pakken zien te krijgen. Vorige week konden wij op de kijkbuis zien hoe de dictator al sinds 1990 over een iets kleinere versie van de bunker beschikt die de toenmalige Joegoslavische president Tito voor zichzelf had laten maken. Joegoslavische ingenieurs zijn in de jaren tachtig naar Irak afgereisd om deze bunker ergens in de nabijheid van het Republikeins Paleis en de 'Brug van de 14e juli' diep onder het centrum van Bagdad te construeren. Dit onderkomen wordt geacht weerstand te kunnen bieden aan een directe treffer van 2000 kilo TNT of een atoombom die op twee kilometer afstand ontploft. Het enige 'zwakke punt' schijnt het aantal nooduitgangen te zijn: de bunker van Tito had er vijf, die van Saddam Hussein heeft er maar twee. Een paar keer goed mikken en hij wordt levend begraven. Wie is geïnteresseerd in een gedetailleerder beschrijving kan terecht bij ABC-News.

Europees enthousiasme
Er is in diverse media ook nog sprake van andere bunkers, hoewel niet uit te sluiten valt dat het af en toe om hetzelfde bunkercomplex gaat. Zo zou volgens de New York Post het Duitse constructiebedrijf Boswau und Knauer in 1982 een luxe bunker hebben gebouwd onder het presidentieel paleis. Dit bedrijf was indertijd op het gebied van schuilkelders al 'hofleverancier' van Hitler.
Het Zwitserse Online Reports openbaart dat ook Zwitserse ingenieurs in de jaren tachtig enthousiast hebben meegewerkt aan de constructie van hele bunkercomplexen onder het park bij de regeringsgebouwen in Bagdad, waaronder een commandobunker die werd aangeduid met 'Projectcode 359'. Volgens de Zwitsers valt uit de plannen op te maken dat zich aangrenzend aan dit project ondermeer zelfs complete ondergrondse tunnelstelsels bevinden waar bijvoorbeeld limousines, vrachtwagens en pantservoertuigen doorheen kunnen.

bunkerbusters
De Amerikanen zullen hun speciale bommen om bunkers te doorboren, de zogeheten bunkerbusters, dus hard nodig hebben. Zo te zien dient er een fikse ondergrondse slooppartij te worden uitgevoerd. Maar voordat dit karwei is geklaard zullen er waarschijnlijk vele onschuldige slachtoffers te betreuren zijn.
Er blijkt nog weinig veranderd in de oorlogs-branche: het moreel besef bepaalde bedrijven is nog even belabberd als ruim een halve eeuw geleden en Jan-soldaat betaalt uiteindelijk de hoogste prijs. Maar de laatste opmerking valt uiteraard binnen onze Westerse 'beschaving' in de categorie 'extreem-linkse ongenuanceerde stemmingmakerij'...

Als dát maar goed afloopt...

Tags: