spelfout

Woensdag 12 Maart 2003 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Dat is toch altijd zó oppassen, hè? Een ander spelfouten verwijten en dan zelf ook de mist in gaan. Het overkomt vandaag Mark Deuze in een stukje op het Volkskrantweblog.

Citaat:
Een pakket anti-virus software van het merk Norton (maker: Symantec) wordt via email aangeprijst met de kop: "Breaking News: PC's Under Attack By Al-Quida" - zie (de spelfout en) het gebruik van een typische nieuwsstijl.

Mark, het voltooid deelwoord van 'aanprijzen' is 'aangeprezen'. Zéker als je voor de Volkskrant werkt.

Valt nog niet mee, journalist zijn...