politiebericht

Dinsdag 11 Maart 2003 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Hier volgt een politiebericht. In de middag van woensdag zesentwintig februari 2003 even na 16:00 uur, werd in de takken van een wilgenboom langs het wandelpad aan de zuidzijde van het Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos het levenloze lichaam aangetroffen van een tot nu toe onbekende eend. Gezien de verregaande staat van ontbinding moet het lichaam reeds geruime tijd in de wilgen hebben gehangen. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Eenieder die inlichtingen kan verschaffen omtrent de identiteit van deze eend, wordt verzocht contact op te nemen met de gemeentepolitie van Amsterdam, telefoon...

<%image(dode_eenddetail.jpg|200|297|copyright: 2003, verbal jam)%>

"Ik ken maar één eend die ik wel eens in een boom heb zien klimmen!"
"Precies: Donald Duck!"
"Tjesus zeg! Donald Duck overleden!"
"Misschien wel vermoord!"
"He had it coming, zeggen de Amerikanen dan altijd. Met dat irritante gekwaak van 'm!"
"Nou, het kan ook gewoon een ongeluk geweest zijn natuurlijk. Hoe oud was ie al niet?"
"Typisch iets voor hem om dan tóch nog in een boom te willen klimmen."
"En er dan niet meer uit te kunnen..."
"Geen Kwik, Kwek of Kwak in de buurt natuurlijk om hem te redden..."
"We gaan maar eens bellen dan, hè?"
"Het zou natuurlijk ook Guus Geluk kunnen zijn. Who finally ran out of luck, zoals de Amerikanen dan ook weer altijd zeggen..."
"Nah, heb jij Guus Geluk wel eens in een boom zien klimmen? Nee, het is definitely Donald Duck!"
"Arme oom Donald..."

De voorgaande beelden konden schokkend zijn voor al te jeugdige kijkers.