Waar stem ik op?

Zondag 19 Januari 2003 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Tot onze tevredenheid blijkt Verbal Jam een bescheiden factortje geworden dat meetelt in de verkiezingsstrijd. Bij de stellingen die SBS de kijkers voorlegt in het programma 'Waar stem ik op?' staat bij stelling 28 over de legitimatieplicht Verbal Jam als één van de informatiebronnen. Toch moedig van SBS6.

Er is kennelijk nog hoop voor dit land...