Rechtsbuiten

Vrijdag 06 December 2002 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Die rubriek Rechtsbuiten, léést u die eigenlijk wel eens? Daar doe ik namelijk óók héél erg mijn best op. Echt waar! Ik durf zelfs te beweren dat er maar weinig mensen in Nederland zijn die zo verdienstelijk in de marge rommelen als ik!

Als omroepen reclame maken voor eigen programma's, mag ik dat ook!
Update: de rubriek Rechtsbuiten bestond in een vorige versie van Verbal Jam en is inmiddels verdwenen.

Tags: