Water

Zaterdag 24 Augustus 2002 in categorie Het vaderlandsch cultuurgoed

Het spreekwoord "dat is water naar de zee dragen" betekent: onnodig werk doen.
Vandaag kwam er heel wat water naar beneden. Dat moet zo snel mogelijk naar de zee toe, anders zien we op het journaal de wijnkelders onderlopen. En wij wíllen geen water bij de wijn.

Dus wat is dat voor stom spreekwoord? Sinds het bestaan van Nederland doen we niet anders dan water naar de zee dragen! Wij zijn een volk van waterdragers!
Daarmee verdienen wij geld als water.

Want met de Deltawerken schijnt ook gefraudeerd te zijn

Tags: