Selectief fouilleren gebeurt al jaren

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Donderdag 31 Oktober 2013 in categorie Amsterdam Centraal

De Amsterdamse politie ligt onder vuur vanwege het fouilleerbeleid. Bij de selectie van te fouilleren personen zouden (bewust of onbewust) etnische criteria een rol spelen.
Als je dus behoort tot een etnische groep die hoger scoort in de criminaliteitsstatistieken, loop je een grotere kans door oom of tante agent bepoteld te worden.
Een onderzoek van Amnesty International zou dit uitwijzen. De politie ontkent en noemt het onderzoek onzorgvuldig.

Amnesty heeft waarschijnlijk gelijk. Sterker nog, het selectief fouilleren is niet nieuw. Precies zes (!) jaar geleden werd dit fenomeen al vastgesteld op Amsterdam Centraal, door onze toenmalige correspondent voor Zuidoost, Marco Arbouw. En ook toen leidde zijn constateringen al tot ophef. Lees hier het artikel van destijds.

Niets menselijks is de diender vreemd.

Het preventief fouilleren moet gebeuren zonder 'aanzien des persoons'. De praktijk is natuurlijk anders. Niets menselijks is de diender vreemd. Wanneer bijvoorbeeld jongemannen met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond vaker worden gefouilleerd, vindt dat z'n rechtvaardiging in de statistieken: 'Van alle jongens van Marokkaanse herkomst is 65 procent tussen zijn 12de en 23ste levensjaar wel eens aangehouden; van alle Antilliaans-Nederlandse jongens 55 procent. Onder de jongens uit andere niet-westerse groepen lopen de aandelen tegen de 50 procent. Van de autochtone jongens is ook 25 procent ooit verdacht van criminaliteit.' schreef NRC Next vorig jaar op basis van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Het blijft moeilijk. Preventief fouilleren is sowieso een aantasting van de persoonlijke vrijheid van de burger. Veel belangengroeperingen hebben er dan ook principieel bezwaar tegen. Dus áls de regering dan besluit dat het tóch moet, zorg dan dat je waarborgen creëert dat er niet 'op kleur wordt gesorteerd'.

Tags: