Kleur en cocaïne

Geschreven voor Amsterdam Centraal

Dinsdag 19 Mei 2009 in categorie Amsterdam Centraal

Foto: AdvanyEen paar hardwerkende Nederlanders in Amsterdam Zuid-Oost zijn vorige week op een schandelijke manier door de politie behandeld. In deze tijden van crisis is het toch van groot belang dat zoveel mogelijk mensen de schouders eronder zetten en aldus een bijdrage leveren aan de kwakkelende economie. Het is daarom alleen maar te prijzen dat deze ondernemers een omvangrijke en goed lopende cocaïnehandel hadden opgezet.
Maar wat doet de overheid? Die stuurt de politie erop af. Waarschijnlijk alleen maar omdat de vergunning niet helemaal in orde was. Het kon ook zijn dat ze niet ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel.

Hoe dan ook, de politie stormde met buitenproportioneel veel geweld hun woning binnen. De situatie werd zo dreigend, dat deze keurige ondernemers zich nota bene genoodzaakt zagen de woning met spoed aan de achterzijde te verlaten.
Door een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden bleek de woning zich op de negende verdieping te bevinden. Hierdoor kwam helaas één van de ondernemers om het leven.
Dit is zonder meer de schuld van de politie. En van de woningcorporatie, die de woning op onverantwoorde hoogte boven het maaiveld heeft gesitueerd.
De zeer omvangrijke handelsvoorraad werd in beslag genomen.

Het hele ondernemersklimaat in Amsterdam Zuid-Oost is weer voor jaren verpest!

In Zuid-Oost ontstond een volksoproer. Natuurlijk niet vanwege de grote drugsvoorraad in de woning, die is zo weer aangevuld tenslotte, maar omdat de getroffen ondernemers zwart waren. Daar had de politie nooit mogen binnenvallen, want van zwarte drugsondernemers is bekend dat ze bijzonder schichtig zijn en makkelijk over het balkon springen.

Dit leren wij althans via de krant met zoveel woorden van de leider van de Ibo-Nigerianen in Zuid-Oost, meneer Chris Nwangwu. Volgens deze leider weigert de politie echter hiermee rekening te houden, louter omdat het hier om zwarten gaat. Heel terecht kreeg de politie dan ook 'discriminatie dit' en 'racisme dat' voor de voeten geworpen.

Ik wil erop aandringen dat meneer Nwangwu samen met al zijn zwarte broeders en zusters aangifte gaat doen wegens 'discriminatie dit' en 'racisme dat'. Deze misstanden mogen tenslotte niet langer voortbestaan. Het is toch volkomen logisch dat de wetten en regels van de rechtsstaat ondergeschikt zijn aan de loyaliteit ten opzichte van de eigen groep?

Een schande is het! Het hele ondernemersklimaat in Amsterdam Zuid-Oost is weer voor jaren verpest!
Allemaal de schuld van het blanke Nederlandse staatsracisme. Dit verdorven apartheidsregime! Die arrogante neo-kolonialen!
Is ook weer goed voor minstens duizend kreupele hiphopnummers. Ook dát nog!
Wat een ellende toch in dit land.


Foto: Politie in Kikkenstein, door Abdul-Rahman Advany (via Flickr)

Tags: