Een ramp van nationale omvang

Zondag 07 December 2008 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

Dit volk mag dan wel bang zijn voor de zeespiegelstijging en de kredietcrisis, maar die dingen zijn maar peanuts vergeleken bij de bureaucratie.
De Grote Papierlawine is de échte ramp waaraan dit land te gronde zal gaan.
De Grote Papierlawine wordt in gang gezet en gehouden door de bureaucratie van overheid en bedrijfsleven.
Het papierloze kantoor is een illusie gebleken, een ideaal uit het begin van het computertijdperk.

"Laten wij de Nederlandse bevolking eens he-le-maal gek maken!"
"Hoe? De belastingen verdubbelen? Op elke snelweg twee rijbanen afsluiten? Het roken in de horeca verbieden? De thuiszorg aan de gemeentes overdragen? Het eredivisievoetbal achter de decoder zetten? Van de Islam een staatsgodsdienst maken?"
"Nee, veel simpeler. Wij sturen nota's, aanslagen, facturen. Vooral op dat woord 'aanslagen' gaan ze flippen, let maar op!"
"Maar die dingen doen we toch allemaal al?"
"Ja, maar dan sturen we tegelijk een folder mee. En een bezwaarschriftformulier. En een magazine. En reclamefolders voor onszelf. Kortom, we versturen minstens vier keer de hoeveelheid papier die strikt nodig is."
"Dat kun je niet maken tegenover de bejaarden!" "Nee, voor mensen boven de tachtig doen we juist het omgekeerde. Die sturen we een brief dat ze voortaan hun nota's en bankrekeningen alleen nog maar online kunnen raadplegen. Dan moeten ze lekker een computer kopen, een cursus volgen, een gebruikersnaam aanvragen, een digitale identiteit aanmaken en een wachtwoord van 23 tekens verzinnen. Daar gaan ze lekker snel van dood, zéker als ze Windows hebben. En dat scheelt weer AOW."
"Laten we voor die ouwe mensen dan ook meteen de WAO en het invaliditeitspensioen loskoppelen en in aparte administraties onderbrengen. Gaat in één moeite door! Levert ook weer extra specificaties, toelichtingen, folders en magazines op, dus minstens drie keer zoveel papier!"
"Maar aan de andere kant gaan we dan weer lekker dingen doen als Mijn KPN, Mijn Postbank, Mijn Dit en Mijn Dat, met de bijbehorende tachtig verschillende gebruikersnamen, klantnummers en wachtwoorden!"
"We kunnen ook nog een Electronisch Patiënten Dossier invoeren! Als ze daartegen bezwaar willen maken moeten ze hun identiteitsbewijs kopiëren, een formulier invullen, hun burgerservicenummer opzoeken en een adres op de envelop zetten dat zó lang is dat het er niet op past!"
"Weet je wat ik me trouwens ineens óók afvraag?"
"Nou?"
"Waarom al deze maatregelen nog niet geleid hebben tot vermindering van de vreemdelingeninstroom!"
"Inderdaad! Je zou toch zeggen dat hier een voldoende afschrikwekkende werking van uitgaat..."
"Feitelijk is dit toch het ultieme ontmoedigingsbeleid! Wie wil hier nou wonen in zo'n papierdictatuur?"
"Misschien is het nog onvoldoende bekend. Misschien moeten we nog wat extra toelichtingen, folders, magazines en invulformulieren drukken..."
"En die wereldwijd verspreiden!"
"Hebben we Wilders en Verdonk ook niet meer nodig!"

Het meest verbijsterende is: ik overdrijf helemaal niet! En u begrijpt waar ik mee bezig was vanmiddag...

Tags: