Smikkelen en smullen op kosten van de zaak?

Woensdag 30 April 2008 in categorie Amsterdam Centraal

Wanneer een overheidsinstelling van plan is opdracht te geven tot het leveren van producten of diensten, moet zij zich houden aan de Europese richtlijnen voor openbaar aanbesteden. Dat is vanwege de vrije concurrentie binnen Europa.
Alles wat naar verwachting boven de 206.000 euro (dienstverlening aan 'andere aanbestedende diensten' dan de centrale overheid) uitkomt moet Europees worden aanbesteed.
De meeste Nederlanders raakten voor het eerst op de hoogte van dit Europese gedoe tijdens de kwestie van de gratis schoolboeken. Grote onderwijsinstellingen moesten oppassen dat zij bij het inkopen van die schoolboeken geen Europese richtlijnen overtraden.

Voor de rest onttrekt het verschijnsel 'Europees aanbesteden' zich grotendeels aan onze waarneming. Eigenlijk is dat jammer, want het kan een bron van vermaak en/of verontwaardiging zijn.
Zo gaat het politiekorps Amsterdam-Amstelland de organisatie van zijn eerstvolgende nieuwjaarsreceptie Europees aanbesteden. Ja, fêteren is vooruitzien, je moet er vroeg bij zijn.

In het Parool van 26 april stond daarom een 'Aankondiging van Europese aanbesteding'.
Het schijnt een feestje te zijn voor 4000 personen. Daar gaat hoofdcommissaris Bernard Welten in gala-uniform natuurlijk weer een mooie toespraak houden. Dat wordt smikkelen en smullen!
Meer dan tweeënhalve ton voor een hapje en een drankje...
Zit ik er ver naast wanneer ik verwacht dat de gemiddelde gewone burger hierover uitermate ontstemd zal zijn? Vast wel, als hij weet dat deze nieuwjaarsreceptie een dure grap wordt op kosten van de belastingbetaler. De minimale kosten kunnen wij immers afleiden uit het drempelbedrag van de Europese aanbesteding: 206.000 euro (ex. btw).

Bijna tweeënhalve ton (incl. btw) dus voor een hapje en een drankje en een babbeltje van de hoofdcommissaris. En misschien nog wel meer.
Komt dit geld uit de gemeentekas of moet men net als bij Rita Verdonk een kaartje kopen van 500 euro?
Mocht ik het allemaal verkeerd hebben begrepen, dan hoor ik dat uiteraard graag. Misverstanden zijn tenslotte snel geboren.
Ondertussen houd ik mij bezig met het volgende dilemma: beledig ik een ambtenaar in functie wanneer ik vraag of Amsterdam soms een niet-goed-bij-zijn-hoofdcommissaris heeft?Tags: