Israël verwacht opnieuw oorlog

Vrijdag 22 Juni 2007 in categorie Op reis

Tonie Blair gaat zich bekeren tot het katholicisme. Dat lijkt mij een verkeerde keuze. Want President Bush ziet hem ook nog eens graag vredesgezant voor het Midden-Oosten worden. En als Islamiet heb je in dat gebied nu eenmaal méér krediet. Voor Israël hoef je het niet te laten, daar doen ze gewoon wat Bush wil, daar staat religie helemaal buiten.

Ik zou zeggen: Tony, niet doen! Geen katholiek worden en geen vredesgezant. Er is een tamelijk grote kans dat de Amerikaanse president je straks gigantisch een oor gaat aannaaien. Dat maak ik althans op uit de berichten die hier in Israël rondgaan. Alom leeft hier de overtuiging, dat er binnen enkele maanden nog een veel grotere oorlog dan vorig jaar zal uitbreken. Daarbij zullen zeker Amerika, Israël, Syrië en Iran betrokken zijn.
Ik heb natuurlijk gevraagd: hoe dát zo? Dat zat aldus: De Verenigde Staten willen nog altijd Iran eens flink te grazen nemen vanwege dat nucleair programma van hen. Mooi meegenomen is dan waarschijnlijk ook dat Iran minder tijd overhoudt om zich in te laten met het verzet in Irak. In elk geval zal Israël mee moeten doen in deze oorlog, hetzij in opdracht van Bush, hetzij dat ze er onvermijdelijk in worden meegezogen. Bovendien hebben ze er zelf belang bij dat Iran geen kernmacht wordt.

De kleine signalen zijn er. Ik ken reservisten die al nadere instructies hebben gekregen in het geval ze worden gemobiliseerd. Voor het eind van de zomer staat een grootscheepse militaire oefening in het zuiden van Israël op het programma. Jonge commandanten krijgen bijscholing in taktiek van oude rotten die al eens een oorlog hebben meegemaakt, want op dat punt heeft men in de Libanon-oorlog nogal wat steken laten vallen. De bevolking moet oude gasmaskers weer inleveren om ze te laten vervangen door nieuwe.

Ik hoop vurig dat het niet zo ver komt dat er weer een grote oorlog uitbreekt. En voor Tony zou het allemaal extra sneu zijn, hoewel het belang van zijn lot natuurlijk in het niet valt bij dat van de miljoenen burgers in deze regio. Maar toch, ik herhaal het nog maar even: niet aan beginnen Tony, want de kans dat je vrede brengt in het Midden-Oosten is ongeveer net zo groot als dat je straks paus kunt worden.


En dan nog dit:
De nieuwste aflevering van het Radiolog bij De Avonden staat inmiddels onder 'verbal jam op de radio'.

Tags: