De SP overboord

Woensdag 15 Maart 2006 in categorie Amsterdam Centraal

De Partij van de Arbeid in Amsterdam heeft de SP al in een vroeg stadium overboord gegooid als mogelijke deelnemer aan het nieuwe college. Dat is een goede indicatie welke kant het uit gaat als de sociaal-democraten volgend jaar ook landelijk winnen.
Wat is dat toch met die angst van de PvdA om te kiezen voor een uitgesproken links bestuur? In hun plaats zouden liberale en christelijke partijen bij een klinkende verkiezingsoverwinning geen enkele schroom hebben om volledig 'over rechts' te gaan. Of is de roos toch wat minder rood dan men doet voorkomen?

Fractievoorzitter Lodewijk Asscher heeft er in Amsterdam een heuse informateur bijgehaald om de mogelijkheden tot collegevorming te verkennen. De keus viel op Eberhard van der Laan. In het verleden was deze topadvocaat eveneens fractievoorzitter van de Amsterdamse PvdA. Tegenwoordig is hij partner bij het gerenommeerde advocatenkantoor Kennedy Van der Laan, dat regelmatig juridische klussen opknapt voor Amsterdam, de deelraden en gemeentelijke diensten. Net als andere advocatenkantoren overigens, maar de gemeente is voor de advocatuur duidelijk een klant die je niet moet verwaarlozen. Zo vloeide er in de periode 1 januari 2002 tot 1 juli 2004 ruim vier miljoen euro van de gemeentekas naar de advocatenkantoren.

Bij de ontwikkeling van allerlei grote projecten is juridische ondersteuning voor de gemeente onontbeerlijk. Bij coalitievorming kan stiekem op de achtergrond meespelen dat je dan geen kritische partij als de SP in het college moet hebben. Die steekt bijvoorbeeld veel liever geld in armoedebestrijding dan in prestigeprojecten als de Zuid-As. Met alle gevolgen van dien voor de declarabele uren van de advocatuur.

Ik wil geen milimeter afdingen op de integriteit van Asscher en Van der Laan. Maar het was ter vermijding van slechts de geringste schijn van belangenverstrengeling beter geweest iemand als informateur te kiezen die werkelijk geen enkele binding heeft met de gemeente Amsterdam. Hopelijk kan Lodewijk Asscher het terzijde schuiven van de SP wat genuanceerder uitleggen dan alleen met de woorden dat 'de verschillen tussen SP en PvdA te groot zijn om tot een vruchtbare samenwerking te komen'. Ik dacht namelijk altijd dat de verschillen met de VVD nóg groter waren.

Tevens gepubliceerd op amsterdamcentraal.nl

Tags: