Jack Kerouac

Woensdag 23 November 2005 in categorie Lezen

Dichter en biograaf Karel Wasch schreef een biografie over de beroemdste auteur van de 'beat generation', Jack Kerouac (1922-1969). Kennelijk heeft Wasch een fascinatie voor excentrieke types, want eerder al publiceerde hij een biografie over de Welshe dichter Dylan Thomas.

Jack Kerouac vestigde zijn reputatie in 1959 met zijn boek 'On the road' en werd daarmee de leidende figuur van de 'beat generation', een generatie Amerikaanse schrijvers waartoe ook bekende auteurs als William Burroughs, Allen Ginsberg en Gregory Corso behoorden.

Hun levensstijl kenmerkte zich door excessief gebruik van drank en drugs, hun gedachtegoed werd geïnspireerd door het Zen-boeddhisme en zij keerden zich tegen geweld en uitbuiting. Dit stond direct al haaks op de toenmalige Amerikaanse samenleving, die stijf stond van koude oorlog, burgerlijk materialisme en benepen religiositeit. Het waren daarentegen ook de gloriedagen van Charlie Parker, Lester Young, Marlon Brando, James Dean en Elvis Presley.

Hij hing erg aan zijn moeder

De 'beat generation' vormde de opmaat tot de grote protest- en vernieuwingsbeweging van de jaren zestig, het ontstekingsmechanisme dat uiteindelijk de bom deed barsten en jongeren aanzette los te breken uit het keurslijf van de burgerlijkheid en gezagsgetrouwheid. Vele prominenten uit die tijd, zoals Bob Dylan en hier te lande Johnny 'the selfkicker' van Doorn, vonden hun inspiratie in het werk van Jack Kerouac.

Ironisch genoeg was Kerouac in zijn eigen dagelijks leven helemaal niet zo'n stoere bevrijder met een charismatische uitstraling naar de massa's. Integendeel, hij hing erg aan zijn moeder, was onzeker en verlegen. Hij maakt de indruk zich vooral te hebben laten meeslepen in het uitzinnig woeste leven van zijn vrienden Allen Ginsberg en William Burroughs.

Karel Wasch schetst een mooi, maar ontluisterend beeld van een man die op zoek naar zichzelf door de Verenigde Staten zwerft, maar uiteindelijk altijd weer terugkeert bij zijn moeder. Een man die met behulp van benzedrine op de toppen van zijn kunnen leeft en de hardheid van het bestaan dempt met onwaarschijnlijke hoeveelheden alcohol, waaraan hij uiteindelijk dan ook jong zal sterven.
Het is weliswaar een intrigerend leven, maar geen leven dat de doorsnee mens zal ambiëren. Wie de biografie van Kerouac leest loopt dan ook kans langzamerhand bevangen te raken door enig gevoel van moedeloosheid en neerslachtigheid.

Maar het is zonder meer een fascinerend boek, een boek dat context geeft aan de meest gezichtsbepalende maatschappelijke veranderingen in de tweede helft van de vorige eeuw, de zucht naar vrijheid, vrede, rechtvaardigheid en minder materialisme. Wat mij betreft: lezen dus!

Karel Wasch: Jack Kerouac. Uitg: Servo. ISBN: 9057860570. Prijs: € 15,00.

Tags: