De angst voor Franse toestanden

Dinsdag 08 November 2005 in categorie Ergernis, Woede of Frustratie

De rellen in de Franse voorsteden roepen in de Nederlandse media de angstige vraag op: kan dit bij ons óók gebeuren? Niet handig, want je moet de jongelui natuurlijk niet op ideeën brengen. Gelukkig verzekeren diverse deskundigen ons dat het in Nederland zo'n vaart niet loopt. Wij hebben niet zulke grote verpauperde voorsteden, wij hebben buurtregisseurs en allochtone jongeren kunnen bij ons heus nog wel een baantje vinden.

Maar alleen al het opwerpen van de vraag is interessant. Want hebben wij toch niet stiekem reden om bang te zijn dat de Franse rellen naar Nederland overslaan? Immers, wanneer 'onze' immigranten goed zijn geïntegreerd, gelijke kansen op de arbeidsmarkt hebben en daarmee allemaal een goede baan met toekomstperspectief, ja dán zou er toch geen enkele reden tot zorg zijn? Dan zou de vraag niet eens in ons hoofd opkomen!

Maar in z'n hart weet Nederland dat de zaak hier ook niet goed op orde is. In plaats van het etaleren van allerlei zorgen hieromtrent, kan men beter tot actie overgaan en kijken op welke gebieden er nog wat te verbeteren valt. De bevolkingsgroepen waarvoor men bang is moeten daarbij nadrukkelijk worden betrokken.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de oprichting van jongerenwijkraden. Deze raden moeten nadrukkelijk enige status krijgen en een directe connectie met het stadsbestuur. Op die manier kun je jongeren zelf enigszins verantwoordelijk maken voor de ontwikkelingen in een wijk en ze het gevoel geven dat ze invloed hebben.
Het is maar een idee. In elk geval beter dan lijdzaam afwachten tot de autoverzekeringspremies verdubbelen.

Tags: