juridische steek onder water

Dinsdag 26 Juli 2005 in categorie Criminaliteit en recht

Vanmorgen veroordeelde de rechter moordenaar en terrorist Mohammed B. tot levenslang, maar dit nieuws heeft u ongetwijfeld al bereikt. Een opvallend detail was dat de eis van de officier om B. tevens het actief en passief kiesrecht te ontzeggen niet werd gehonoreerd.

Voor de liefhebbers was dit een prachtige steek onder water van rechter Bentinck in de richting van de veroordeelde, want in zijn motivering overwoog hij dat Mohammed onze democratie toch niet erkent en dat het dus hoogst onwaarschijnlijk is dat hij ooit van dit recht gebruik zal maken. Een koekje van eigen deeg.