mededeling

Donderdag 23 December 2004 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Kennelijk door technische problemen was de site eventjes onbereikbaar. Ik hoop dat u daardoor niet al te gefrustreerd bent geraakt. Zo ja: excuses, maar ik kon er ook niks aan doen.

Dan hadden we ook nog het probleem van het filter dat het reactiesysteem probeert te vrijwaren van allerlei tuig dat de commentaren vervuilt met reclame. Het probleem was hier dat ook normale reacties werden gefilterd zodra er in link in stond. Dat probleem behoort nu opgelost te zijn. Email mij s.v.p. wanneer u nog problemen ondervindt.
Tot zover de waterhoogten van deze morgen...