de barbaarse beschaving

Dinsdag 07 September 2004 in categorie Schandelijke taferelen

De beschaving zit echt volop in de lift, als we de wereld zo in ogenschouw nemen. De barbarij in de Kaukasus ontwikkelt zich voorspoedig, zelfs de kindertjes worden niet vergeten en in Irak heeft men het edele handwerk van het onthoofden weer in ere hersteld. Trendsetters bij de grote volksopruiming in deze regio waren van oudsher natuurlijk al Palestijnse en Israëlische patriotten.
Ook in Soedan bloeit de folklore van het brandschatten, verkrachten, vermoorden en verminken. Het geheel wordt uiteraard gehéél belangeloos gefaciliteerd door de imperialistische wapenindustrie. Nee, we kunnen met recht trots zijn dat we als klein landje deel mogen uitmaken van deze hoogontwikkelde wereldgemeenschap.
Tien miljoen slachtoffers in de Eerste Wereldoorlog, vijfenvijftig miljoen slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, vadertje Stalin bracht het tot twintig miljoen, veertig miljoen doden in de Volksrepubliek China tijdens het blijmoedige bewind van Mao Tse Toeng, twee miljoen doden in Korea, ruim anderhalf miljoen doden in Vietnam en Pol Pot nam er in Cambodja nog eens twee miljoen voor z'n rekening.
Alles bij elkaar genomen werd het bevolkingsoverschot in de twintigste eeuw kordaat aangepakt met naar schatting tussen de honderdtachtig en tweehonderdtwintig miljoen doden. Dat is evenveel als de gehele huidige bevolking van de Republiek Indonesië en ongeveer de helft van het aantal inwoners van de Europese Unie.

U merkt, de mensheid evolueert gestaag maar onverdroten verder. We moesten de aardbol maar eens gaan opsplitsen in een beschaafd en een onbeschaafd gedeelte. Slechts gebieden zonder wapens en met bewezen humanitaire en democratische beginselen mogen toetreden tot de Unie van Beschaafde Naties. De rest zoekt het de komende millennia maar uit. We zien wel wanneer ze zover zijn. Er is een strenge ballotage, want we hebben nu eenmaal in een ver verleden beloofd: dit nooit meer. Tot dusver is er één aanvraag binnen. Van het eiland Rottumerplaat.