de brieven van al-qaida

Maandag 19 Juli 2004 in categorie Waargebeurde verzinsels

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken veroorzaakte commotie door te beweren dat terreurorganisatie Al-Qaida een dreigbrief aan de Verenigde Naties had gestuurd. Deze brief bleek bij nader inzien helemaal niet te bestaan, zo meldden het NOS-Journaal en de Volkskrant. Ik vond het al vreemd dat Al-Qaida überhaupt een brief zou gaan schrijven alvorens een aanslag te plegen.
Ons eigen land is sinds 9 juli in verhoogde, maar niettemin nog steeds onduidelijke staat van paraatheid. Waarom eigenlijk? Zou Remkes zelf daarover óók een staatsgeheime brief hebben ontvangen? En hoe zou die brief er dan uit hebben gezien? Ik stel mij het volgende voor...
Geachte heer Remkes,

Hierbij deel ik u mede dat onze organisatie voornemens is tijdens uw vakantie enig ongerief in uw land te veroorzaken.
Opdat u tijdig de juiste maatregelen kunt treffen en vooraf een adequate inschatting kunt maken van de omvang van onze werkzaamheden, meld ik u dat deze zullen vallen in de categorie 'alarmfase oranje' (dit als gebaar naar uw koningshuis). Omtrent plaats en tijdstip kunnen wij helaas op dit moment nog geen nadere mededelingen doen, waarvoor onze excuses.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, met vriendelijke groeten,

O. Bin-Laden
Directeur Evenementenbureau 'Al-Qaida'

Sommige mensen doen echt alles om zichzelf belangrijk te maken.


Tags: