alarmfase rood

Woensdag 27 Augustus 2003 in categorie Satire

<%image(mars.jpg|80|80|Mars)%>
Op Mars is vandaag alarmfase rood in werking getreden. Aangezien de planeet van zichzelf al rood is, duidt dit op een extra zorgwekkende situatie. Directe aanleiding is het feit dat het meest naburige hemellichaam, de Aarde, op dit moment slechts 56 miljoen kilometer ver weg staat. Zo dichtbij is de Aarde sinds 60.000 jaar nog niet geweest en het zal ook nog wel weer twintig eeuwen duren voor het wéér zover is. De Marsbewoners vrezen dan ook dat de buurplaneet deze gelegenheid zal aangrijpen voor een invasie.

Die angst is niet denkbeeldig. In het verleden is er namelijk al sprake geweest van oorlogszuchtige stemmingmakerij door wereldvreemde wezens als H.G. Wells en Orson Welles. In 'War of the Worlds' schilderden zij de Marsianen af als een agressief volkje en die propaganda ging er destijds in als koek bij de Aardebewoners. Ook zijn er de afgelopen decennia diverse vijandelijke verkenningsmissies vanaf de Aarde uitgevoerd. Nog dit afgelopen voorjaar hebben observatoria op Mars signalen opgevangen dat omvangrijke Aardse legers invasietactieken oefenden in de woestijnen van een land dat zij Irak noemen. Het zou wel héél toevallig zijn wanneer deze manoeuvres niet waren bedoeld als voorbereiding op het leven in de barre vlakten van Mars!
Tel daarbij op dat de machtigste ruimtevaartnatie op Aarde sowieso een allergie vertoont voor alle andere mogendheden die maar enigszins naar rood zwemen en er is voor Mars alle aanleiding bijzonder op de hoede te zijn.

Je moet je tenslotte ook eens kunnen verplaatsen in het standpunt van een ander.