Het vierde rijk

Donderdag 24 Juli 2003 in categorie Politiek & Maatschappij

Volgens mij moeten we een lijstje met signalen gaan maken. Dan kunnen ze ons achteraf niet nadragen dat we er geen aandacht voor hebben gehad, dat we het allemaal maar hebben laten gebeuren. De geschiedenisboeken staan namelijk vol verwijten aan het adres van de mensen in de jaren dertig van de vorige eeuw. Zij hadden het Derde Rijk en alle gruwelen daarvan toch 'moeten zien aankomen'. Er waren immers 'signalen' genoeg geweest.
Voor het geval dat de Verenigde Staten onder Bush zich gaan ontwikkelen tot Das vierte Reich doen wij er dus goed aan alvast wat signalen op te tekenen. Want het zijn er al verontrustend veel. Dan staan wij over een halve eeuw tenminste niet te boek als een stelletje sufferds die 'het niet hebben zien aankomen'. Wir haben es ganz bestimmt gewusst!

Wanneer ik het overdenk is er al bijna geen beginnen aan. Alleen al uit mijn hoofd kan ik opnoemen:

Het negeren van de internationale rechtsorde, zoals het niet erkennen van het Internationale Strafhof in Den Haag en het aannemen van een wet die het mogelijk maakt aldaar aangeklaagde Amerikanen met geweld te bevrijden.
Het binnenvallen van Irak onder valse voorwendselen, zonder toestemming van de Verenigde Naties.
Het niet voldoen aan de humanitaire plichten die een bezettingsmacht volgens internationale verdragen zijn opgelegd.
Het onder niet controleerbare omstandigheden detineren van krijgsgevangenen op Guantanamo Bay zonder dat zij worden beschermd door de Conventies van Genève, terwijl zij bovendien in geheime processen ter dood kunnen worden veroordeeld.
Het stigmatiseren en discrimineren van Islamieten (potentiële terroristen).
Het opsluiten van burgers zonder dat zij in staat van beschuldiging worden gesteld of een proces krijgen. Legitimatie: terrorismebestrijding.
Het illegaal screenen en analyseren van internationaal berichtenverkeer en schending van de privacy van burgers. Legitimatie: terrorismebestrijding.
Het berechten van burgers uit andere landen voor vermeende misdaden die zij in die landen zouden hebben begaan. Legitimatie: drugsbestrijding.
Het opleggen van eigen normen en waarden door middel van chantage. Voorbeeld: Aids-bestrijding in Afrika, waar financiële steun wordt ingetrokken wanneer regeringen en hulporganisaties zich niet conformeren aan de 'bestrijdingsmethoden' van orthodox-Christelijke groepen in de Verenigde Staten, te weten: geen condooms maar sexuele onthouding.
Het intimideren en bedreigen van staten die zich in de ogen van de VS verdacht gedragen met betrekking tot steun aan terroristen en wapenprogramma's (Syrië, Iran).
Het onthouden van voedselhulp aan arme landen die geen genetisch gemodificeerde granen uit de VS wensen te accepteren.

Dit lijstje kan uiteraard worden aangevuld, genuanceerd, gecorrigeerd en wat al niet meer. Ik zou zeggen: ga lekker uw gang. En misschien overdrijf ik, maar dat doe ik dan liever nu, nu het nog kán. Straks is het misschien verboden door Big Brother Bush.

Tegen normale Amerikanen heb ik helemaal niks hoor...