wel héél toevallig!

Vrijdag 07 Maart 2003 in categorie Observaties & Kritische beschouwingen

Soms zijn dingen haast te toevallig om nog toeval te zijn. Bij nu.nl zie ik dat de kwestie van het verbod op het dragen van de gezichtssluier binnen het Amsterdamse ROC aan de orde is geweest bij de Commissie Gelijke Behandeling.

Wat lees ik daar tot mijn stomme verbazing? De klaagsters kwamen met de sluiers voor het gebouw in Utrecht binnen, maar deden die in de zittingszaal af. En nu komt het: "De commissieleden konden de twee dus in de ogen kijken. Zeker voor de voorzitter van de commissie kwam dat goed uit. Zij is doof en afhankelijk van liplezen."

Die liplezende voorzitter is overigens Professor Jenny Goldschmidt. En dan nu even de archieven van Verbal Jam in. Alhier kwam de sluierkwestie aan de orde in 'gezichtsgordijn' en hoofddoekje dragen, niemand vragen (2), zijnde onderdeel van de serie Fortune Cookies. En met name om dat laatste stuk gaat het. Dat moet u nog maar eens lezen. En dan gaat u absoluut iets opvallen.

Hoeveel pech kun je hebben als gesluierde klager? Precies in een situatie komen zoals bij Verbal Jam is beschreven! En dan uitgerekend nog op een plaats waar je je recht wilt halen! Dit is zonder twijfel de hand van Allah, die hiermee kenbaar maakt: áf met dat ding! Of de sluwheid van een VJ-lezend commissielid natuurlijk...

Nah... Dat zál toch niet?