Bijpraten

Zondag 29 September 2002 in categorie Voor de Notulen & Ter Kennisname

Ik praat u kort bij over de laatste ontwikkelingen op Verbal Jam:

  1. Er is een nieuw 'poll' bij Verbal Vote. Eentje die een stuk boeiender is dan de vorige.
  2. Een kort verhaal bij Tijdloos Lezen, getiteld: Bleekwatervrees. Te vinden bij Vertellingen. U wordt geadviseerd het af te drukken, want vanaf het scherm is dit een lange ruk. Lezers willen altijd weten of iets autobiografisch is: nee, dat is het niet.
  3. Rechtsbuiten bevat ook weer nieuwe bijdehandte opmerkingen.
  4. Gozertje vindt dat hij bijna totaal wordt genegeerd en vrijwel geen reacties krijgt. "Mooi zo," riep ik vals. Dit kostte mij een ijsje vanmiddag.

actueel: is web roman een nieuw lettertype?

Tags: