gretta's geneuzel

Woensdag 25 September 2002 in categorie Politiek & Maatschappij

Gretta Duisenberg-Bedier de Prairie (even mijn tong weer recht leggen) vindt dat wanneer Irak moet voldoen aan VN resoluties, Israël dat ook moet doen. Anders moet het Europese Associatieverdrag met Israël maar worden opgezegd.
Heb je dat met Wim overlegd, Gretta? Dit verdrag omvat namelijk ook relaties met de Europese Investeringsbank en zodra het woord 'bank' ergens in voorkomt zou ik dat toch maar even met manlief kortsluiten.

Dat Israël zich moet terugtrekken uit de Palestijnse gebieden is het grootste deel van de wereld met je eens, zelfs de meerderheid van de Israëlische bevolking. Al op 22 november 1967 werd Israël in VN-resolutie 242 opgeroepen om zich terug te trekken uit de gebieden die werden bezet tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. Deze resolutie heeft overigens betrekking op de veroverde gebieden in het algemeen, en is niet specifiek gericht op de Palestijnse. Maar is het niet veel constructiever om dit soort polarisatie te vermijden en het probleem Irak gescheiden te houden van het conflict tussen Israëlis en Palestijnen? De resoluties tegen Irak zijn namelijk van een geheel andere orde, leggen Irak verplichtingen op, terwijl het bij de resoluties tegen Israël gaat om oproepen iets te doen of na te laten. Zo werkt dat namelijk wanneer de inhoud van de resoluties is beïnvloed door de belangen van de Verenigde Staten. Niet eerlijk, maar helaas politieke realiteit.

Dat dreigen met opzeggen van het Associatieverdrag gaat niet werken, Gretta. Dat kan ik je nu al vertellen. Daar haalt Sharon zijn schouders over op. Zo is de mentaliteit daar. Europa bestaat in Israëlische ogen uit een stelletje softies dat niet in de gaten heeft hoe complex de problemen werkelijk zijn. Zij huldigen nu eenmaal de opvatting dat je je temidden van een vijandige Arabische wereld geen moment zwak kunt tonen. Dat je hard terug moet rammen bij het minste geringste dat je wordt aangedaan. Over de juistheid van dat standpunt valt natuurlijk te discussiëren, maar nu juist niet met hen! Zij ervaren de Palestijnse buren als onbetrouwbare gesprekspartners die hen de zee in drijven zodra ze de kans krijgen. En bloedige bomaanslagen zijn niet de methode om hun te overtuigen van het feit dat ze daarin ongelijk hebben.

Er bestaan vele tientallen VN-resoluties die met name het gedrag van Israel in de bezette gebieden veroordelen. Wanneer de Verenigde Staten niet vele malen gebruik had gemaakt van zijn vetorecht waren dat er nog veel meer geweest. Israël lapt ze allemaal aan de laars. En strategisch gezien is dat vanuit hun optiek nog logisch ook. Terugtrekking zonder dat daar de garantie op veilige grenzen tegenover staat, zonder dat hun bestaansrecht in de regio wordt erkend zal hun brengen in de positie van 'sitting duck'. Dat is de kern van de zaak. Alle andere kwesties, zoals die van Jeruzalem, de Golanhoogte, de nederzettingen, het recht op terugkeer of compensatie van vluchtelingen zijn in wezen bijzaak, onderhandelingswisselgeld.
Israël is in het Midden-Oosten het bruggenhoofd van de Verenigde Staten. Ze hebben de zekerheid dat de VS altijd achter hen zal staan wanneer het aankomt op hun elementaire bestaansrecht. Vanuit die machtspositie kan men zich eindeloos veel permitteren. Daar spelen veel grotere belangen dan de situatie van die arme, maar ook door de Arabische landen als lastig beschouwde Palestijnen.

Moeten we dit dan allemaal maar laten gebeuren? Nee, Gretta, vanuit Europa kunnen we best wat doen. Palestina is geen lid van de Verenigde Naties, heeft alleen maar de status van 'waarnemer'. Men kan bij mijn weten dus geen resolutie aan de broek krijgen waarin de terroristische aanslagen op de Israëlische bevolking worden veroordeeld. Kijk, en dát zouden de gewone mensen in Israël nu ook wel eens graag zien: dat Europa óók eens vooraan staat om dát soort zaken scherp te veroordelen en Arafat daarover stevig op z'n vestje te spugen.

Solidariteit is een prima zaak. Maar wees dan solidair met gewone mensen, in welk land ze ook wonen. Selectief mededogen zet geen zoden aan de dijk. De gewone Palestijn wiens huis net met de grond gelijk is gemaakt zit niet te wachten op dat truttige vlaggetje dat jij op je balkon van je dure huis in Amsterdam Zuid laat wapperen. Dat komt alleen maar in de propagandakraam te pas van extremistische fanatici. Je polariseert er lustig op los. Stel je liever een meer bescheiden doel, zoals het bevorderen van de dialoog tussen sympathisanten van beide partijen die in Nederland woonachtig zijn. Want de gewone burgers van Nederland, als je tenminste enig benul hebt wie dat zijn, zitten er niet op te wachten dat je dit vuurtje ook nog eens binnen onze eigen grenzen aanblaast.

Naast salonrevoluties zijn er nu ook salonresoluties