Allochtoon

Donderdag 05 September 2002 in categorie Politiek & Maatschappij

Zonder de aanwezigheid van allochtone medeburgers zouden onze media waarschijnlijk op grote schaal werktijdverkorting moeten aanvragen. Er gaat geen dag voorbij of allochtonen zijn in het nieuws. En mocht deze informatiestroom haperen, dan is minister Nawijn van Vreemdelingenbeleid en Integratie wel zo goed om per direct enige krachtige uitspraken aan te leveren. Gretig drukt men ze af, zendt men ze uit.

De Fortuyndoctrine ten aanzien van allochtonen vindt in bredere kring navolging dan hij ooit had durven dromen. Voortvarend begint deze regering, met in hun kielzog de lagere overheden, aan een oud-Hollandse grote schoonmaak. Tijd om flink wat bleekmiddel over onze veelkleurige samenleving te sprenkelen. Het slappe gedoe moet maar eens afgelopen zijn.

De gemeente Amsterdam kondigt aan de harde kern van criminele allochtone jongeren keihard te gaan aanpakken. Vluchtelingen worden teruggestuurd naar hun land omdat het er nu veilig is. Voor hen dan wel te verstaan, want voor 'echte' Nederlanders geldt uiteraard nog steeds een negatief reisadvies.
En voor wie we echt niet kunnen lozen: hup, vooruit, inburgeren! Geen subsidies meer voor zichzelf isolerende subcultuurtjes van Islamitische vrouwen die apart willen zwemmen. Voortaan duiken ze maar in het Hollandse Diepe.

Ik signaleer een merkwaardige trend in het huidige politieke klimaat. Links Nederland is op een aantal punten stiekem zeer ingenomen met dit rechtse kabinet. Stoere LPF-taal is als het ware een alibi om met graagte allerlei stevige ingrepen te plegen die onder Paars 'not done' waren, zoals voornoemd voornemen van de Gemeente Amsterdam. Voor de goede orde: een duidelijkere en strengere aanpak van criminaliteit onder jongeren lijkt mij een goede zaak. Het is alleen een beetje lafhartig van linkse politici om op dit punt pas de mouwen op te stropen nadat de Kale Tornado door Nederland heeft gewaaid.

De allochtonen krijgen het benauwd. Temeer omdat niet duidelijk is wie nu precies allochtoon is! Welbeschouwd is elke niet in Nederland geboren burger een allochtoon. Een Joodse vriend van mij is in Israël geboren. Ietwat nerveus bekende hij eigenlijk óók een allochtoon te zijn.
Ik kon hem gerust stellen, want in achter de camouflage van de politieke correctheid hanteert 'de Nederlander' een heel andere definitie van allochtoon.
In de praktijk zijn allochtonen alleen de gekleurde, niet-Westers opgevoede mensen die wij in ons hart liever kwijt dan rijk zijn, maar voor ons politiek fatsoen hier moeten dulden.

Wanneer u ooit een blanke allochtoon tegenkomt moet u hem wantrouwen, want dan is het vast een frauderende Nederlander die ten onrechte een subsidie probeert op te strijken.

Dat wordt nog wat, met dat normen en waarden debat...

Tags: