verkiezingsverwarringen

Woensdag 15 Mei 2002 in categorie Satire

[verkiezingsdag 2002]

Updates: 22.00 uur; 23.00 uur; na middernacht.

We schrijven 22.00 uur. De definitieve prognoses zijn bekend. De partijleiders pijnigen zich de hersens om met verklaringen te komen voor overwinningen of nederlagen. Maar het zijn toch weer de gebruikelijke versleten commentaren, ook al zijn deze verkiezingen ongeëvenaard.

Kortom, voor het zelfde geld kunnen wij dan ook wel een duit in het zakje doen. We volgen de ontwikkelingen en zullen zonodig in de loop van deze avond onze commentaren aanvullen.
Dit is Verbal Jam's voorlopige analyse van de verkiezings-uitslag:

 • Nederland = Nederlaag.

 • De Harry Potter-rage is nog niet voorbij.

 • De ruk naar rechts doet ons in de berm belanden.

 • De één zijn dood is de ander zijn vote.

 • LPF-stemmers zitten alweer naar het voetballen te kijken. Diep in zijn hart had Ad Melkert zijn tijd daar ook liever aan besteed.

 • Nederland begrijpt nu de uitdrukking "Over zijn graf heen regeren."


Goed. Later misschien verder. Misschien ook niet.

Vanaf 23.00 uur

 • Advocaat Spong solliciteert naar de baan van minister van Justitie. Dit is een zware slag voor de georga-niseerde misdaad. Niet omdat hij minister wordt, maar omdat ze nu hun advocaat kwijt zijn.

 • Melkert kondigt vertrek aan. Te laat: het voetballen is al afgelopen.


Na middernacht

 • Hoeveel stemmen zou Máxima bij de LPF hebben kunnen wegtrekken?

 • Wanneer de PvdA-politici beter over het vorige fenomeen hadden nagedacht zou de verkiezingsuitslag voor hen minder dramatisch zijn geweest.

 • Rosenmöller, Balkenende, De Graaf, Marijnissen bij Paul Witteman: wie heeft u het best kunnen volgen? Precies: de winnaars.

 • De grenzen van Nederland gaan een tijdje dicht. We willen namelijk niet dat alle buren kunnen zien wat een puinhoop het hier vandaag geworden is.
 • Kijkersvraag voor morgen: wat was de uitslag? Antwoord: 2-1. Voor Real Madrid. Kortom: they are the Champions, we are the losers.

 • Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple.* Beroemde (zogenaamde) laatste woorden bij de vorige politieke moord in dit land. Nog steeds van toepassing. [*Mijn God, heb medelijden met mij en dit arme volk.]"Gaat u allen rustig slapen", sprak Colijn...