politieke zeespiegel

Vrijdag 15 Maart 2002 in categorie Politiek & Maatschappij

[verkiezingen 2002]

Wat is de stemgerechtigde dikwijls toch kort van memorie. Nederland moet inmiddels boven de zeespiegel liggen vanwege al het politieke puin. Of moeten we dat vanaf heden spellen als 'puyn'?
Het woord 'puin' is met enige overdrijving bijkans een archaïs begrip in de politiek. Tijd dus voor een beetje amateur-archeologie mijnerzijds. Corrigeer mij als ik het mis heb, maar waren het niet Van Agt en Lubbers die het ook al over 'puinruimen' hadden? Daarbij verwezen ze uiteraard naar kabinetten waaraan sociaal-democraten deelnamen.
En nu dus Fortuyn weer. Op de puinhopen van Paars.

Degenen die er werkelijk een puinhoop van hebben gemaakt, zijn CDA-VVD kabinetten uit de tweede helft van de jaren zeventig en de jaren tachtig.
De jaren tachtig kenmerkten zich door rigide bezuinigingen op de publieke sector. Bezuinigingen werden toen nog eufemistisch 'ombuigingsoperaties' genoemd. Veel arbeidsonrust was het gevolg: stakende ambtenaren, onderwijzers, politieagenten, verpleegkundigen. Ontwikkelingen als een 'terugtredende overheid' en 'privatisering' zijn een rechtstreeks gevolg van dit type beleid. Tekorten aan onderwijzers en verpleegkundigen: allemaal erfenissen uit de periode vóór Paars.

Het interessante is dat met name de VVD dit puin niet tegen Pim Fortuyn in de strijd kan werpen. Ze waren immers medeschuldig in dat pre-paars tijdperk.
Dit betoog is geen verdediging van Paars. Het is wèl een illustratie van het feit dat Pim demagogische onzin uitkraamt. En over een aantal jaren noemt de volgende volksmenner hem Pim Puynhoop. Zo gaat dat.

komt het weer een beetje boven allemaal?