gevaarlijke boeken

Zondag 10 Maart 2002 in categorie Nog niet ingedeeld in categorie

Deze morgen vroeg ik mij ineens af: moeten wij een politicus die zijn eigen boek propageert als de grondslag voor zijn toekomstig beleid niet bij voorbaat ernstig wantrouwen?
Hadden we in Europa niet al eens eerder zo'n mannetje met een bijzonder grote bek en een eigen boek?
Dit is een simplistische en tendentieuze manier van observeren. Ik weet het. Maar je blijft wèl alert ten aanzien van bepaalde mechanismen.

koop kritisch tijdens de boekenweek