Zooi

Woensdag 28 November 2001 in categorie Satire

Kan ik geen vrijstelling krijgen? Vrijstelling van zooi?
Men maakt ons wijs dat wij in een goed geregelde en geautomatiseerde maatschappij leven. Dat is niet waar. Van de tijd die ons ter beschikking staat blijft maar een klein stukje over om te leven. De rest wordt in beslag genomen door zooi: invullen, archiveren, sorteren, wegbrengen, inleveren, versturen, beantwoorden, opruimen. Dat was vroeger eenvoudiger, toen we nog niet goed geregeld en geautomatiseerd waren.
Waar heeft ie het over???

Vuilnis. Vroeger sjouwden we de metalen vuilnisbak de trap af naar de stoeprand. Wanneer je 's avonds thuiskwam was hij leeg. Geregeld.
Nu kom je daar niet meer mee weg. We worden geacht het afval te scheiden. Papier dat in grote hoeveelheden onze brievenbus binnenstroomt sjouwen wij ongelezen naar de papiercontainer enkele straten verderop.
Glas sorteren wij in wit, bruin en statiegeldglas. Tot in den treure moeten wij de Via Dolorosa naar glasbak en supermarkt gaan.
Groenten- en tuinafval behoort in de biobak. De enigen die daarvan profiteren zijn de vliegen, die daarin hun broeinest vinden. Wij sjorren hem op gezette tijden naar de daartoe aangewezen plaatsen in de straat.
Chemisch afval stelt ons voor morele dillemma's: is dit velletje tippex nu chemische troep of niet? Voor de zekerheid toch maar naar de chemocar brengen, die eenmaal per week op een inzamelingspunt in de wijk staat. Uiteraard op tijden dat wij uitslapen of aan het werk zijn.
Het restafval tenslotte dient in goed dichtgebonden plastic zakken op een holletje naar de container op de hoek te worden gebracht. Want onderweg scheurt steevast de zak. Er lekken ook altijd onwelriekende sappen uit. Een vochtig spoor leidt van uw hielen terug naar uw huisdeur. Schichtig blikt u in het rond: de buren denken vast dat u de rottende romp van uw schoonmoeder tracht te dumpen.

Uw archief wordt dan de kamer ingekotst...

Formulieren. Dat zijn papieren met onbegrijpelijke vragen. Die moet u invullen. Daarom worden er lange gebruiksaanwijzingen bijgeleverd die u moet doorlezen. Die enkele wel begrijpelijke vraag is al door de computer ingevuld. U staat immers in de database. Het genoegen eindelijk een vraag uit het blote hoofd te mogen invullen wordt u efficiënt ontnomen.
Belastingformulier, loonbelastingverklaring, aanvraag huursubsidie, aanvraag uitkering, aanvraag kinderbijslag, verklaring van onvermogen voor rechtsbijstand (om tegen de uitkeringsinstantie te kunnen procederen), aanvraag ziekenfonds-verzekering, aanvragen verzekeringen tegen het overige onheil dat ons leven treffen kan, inschrijfformulieren, uitschrijfformulieren, opzegformulieren. Dit was een kleine selectie.
Let bij formulieren op dat u ze scheidt van het overige papierafval (zie vorige paragraaf). Ze dienen namelijk op tijd te worden ingestuurd en daartoe in de juiste gleuf van de brievenbus te worden geschoven. Ook hier weer sorteren: let op het postcodegebied! De brievenbus is in feite ook een soort papiercontainer en die staat per definitie nooit voor uw deur maar altijd langs de kortste route van de PTT.
Kenmerk van formulieren is dat zij dienen om het de verwerkende instantie makkelijker te maken, niet u. Wanneer u er in slaagt een formulier correct in te vullen zorgt men aan de ontvangende zijde wel dat er alsnog een fout wordt gemaakt.

U mag dan bellen met een duur telefoonnummer en een half uur aan het lijntje hangen. Een oningewerkte en dus ongeinteresseerde uitzendkracht staat u uiteindelijk te woord . Het is belangrijk dat u zich beheerst, anders moet u weer op pad voor een nieuw telefoontoestel.
Ons land gaat niet ten onder aan watersnoden, aardbevingen, milieurampen, oorlogsgeweld of andere niet door de verzekering gedekte calamiteiten, maar aan bureaucratische verstikking.

Archief. Een archief is het onvermijdelijk gevolg van de formulieren en andere correspondentie. Formulieren en correspondentie dienen namelijk te worden gekopieerd, anders kunnen ze u later onweersproken een oor aannaaien. Hopelijk heeft u zelf een scanner of een kopieerapparaat. Zo niet, dan moet u naar copyshop, postkantoor of supermarkt. Bij de laatste twee is het kopieerapparaat vrijwel zeker stuk. En als het wel werkt vergeet u het origineel onder de klep vandaan te halen.
Weer thuisgekomen dient u alles gealfabetiseerd op te bergen. Daartoe staan u ordners en hangmappenladen ter beschikking.
Helaas, uw opbergsysteem is altijd dermate vol dat er geen speld meer tussen te krijgen is, laat staan een vel papier. De beugels van de ordner zijn door het papiergewicht uit hun verband getrokken. De gaatjes die u zo nauwkeurig met de perforator in het papier heeft gestanst scheuren uit.
Benader een hangmappenkast altijd in tijgersluipgang, anders knallen de laden spontaan naarbuiten door de opgekropte spanning van de samengeperste inhoud. Uw archief wordt dan de kamer ingekotst.

Rekeningen. Die kunt u automatisch laten afschrijven. Voordat u in vreugdegehuil uitbarst: dat 'automatisch' slaat op het gemak voor de ontvanger. Daarover geen misverstand. U betaalt, dus u bent het slachtoffer. U zult toch moeten controleren en archiveren, anders eindigt u berooid in de goot. En dan moet u weer een bijstandsuitkering aanvragen, met alle bijbehorende formulieren van dien.
U kunt ook de computer en telebanking software gebruiken om geld over te maken. Dat lijkt makkelijk, maar u moet het betalingskenmerk overtypen. U weet wel, dat lange nummer dat alleen een bepaald type 'idiot savante' in een keer kan onthouden. Wij noemen dit 'repressief betaalgemak'.

Om op uw oorspronkelijke vraag terug te komen: natuurlijk kunt u vrijstelling krijgen. U dient dan de volgende formulieren in te vullen...

Drie keer raden waar ik vanochtend mee bezig was...

Tags: